หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดเฮลิคอปเตอร์ ช่วยหนูน้อยป่วยหนักถึงมือหมอ

0 154

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 62 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้รับแจ้งข่าวสารเบื้องต้นจากนายทวีศักดิ์ อมรใฝ่สุดา เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน ศกร.ตชด.บ้านโกแประ มีผู้ป่วยเป็นหนูน้อยเพศชาย วัย 1 ปี 5 เดือน มีอาการหายใจเหนื่อย ไม่ได้หายใจจะมีเสียงดัง ไข้ ไอและมีน้ำมูกมาแล้ว 7 วัน โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการ Video Call Line ในจุดที่มีสัญญาณกับ พญ.สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร แพทย์ประจำโรงพยาบาลแม่สะเรียง เพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการของผู้ป่วย ด้วยการประเมินขั้นต้น

แพทย์ให้ความเห็นว่า หนูน้อยมีอาการของระบบทางเดินหายใจขัดข้อง ภาวะRespiatory distrese เห็นควรต้องนำส่งโรงพยาบาลแม่สะเรียงเป็นการเร่งด่วน จากการประเมินขั้นต้นการส่งกลับสายแพทย์ทางพื้นดินอาจจะใช้เวลาประมาณ 7 ถึง 10 ชั่วโมง ผู้ป่วยอาจจะมีความเสี่ยงอาจจะทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้ จึงทำการประสานใช้การลำเลียงส่งผู้ป่วยทางอากาศยาน

ต่อมาเมื่อ เวลา 12.44 น.โดยประมาณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) อนุมัติให้ลำเลียงอากาศยานได้โดยทำการประสาน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก อนุมัติให้ใช้อากาศยานของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 สนับสนุนอากาศยานฮท.212 (Bell 212) จากชุดปฏิบัติการบิน ศูนย์ปฏิบัติการบินทหารบก เตรียมลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน โดยทีม Sky Doctor จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เมื่อได้รับ การรายงานทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมการขึ้นอากาศยานจากสนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นการเร่งด่วน และเมื่อเวลา 13.45 น.โดยประมาณอากาศยานได้ยกตัว ไปถึงยังที่หมายคือสุขศาลาพระราชทาน ศกร.บ้านโกรแประ ต.แม่คง อ. แม่สะเรียง ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีจึงถึงที่หมาย เวลา 14.30 น.

เมื่ออากาศยานถึงที่หมาย ทีมเจ้าหน้าทุกฝ่ายจาก สุขศาลา ศกร.ตชด.บ้านโกแประ ได้ช่วยลำเลียงผู้ป่วยหนูน้อยด้วยความระมัดระวังขึ้นอากาศยาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ทำภารกิจที่ต้องเร่งกับเวลา ที่ต้องนำหนูน้อย ถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด และที่สำคัญ ต้องแข่งเวลาให้ทันกับสภาพอากาศที่เปิดเอื้ออำนวยต่อการบิน เพราะในพื้นที่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เวลาลำเลียงขึ้นอากาศยานประมาณ 60 นาที เวลาโดยประมาณ 15.30 น. อากาศยานได้ยกตัว และถึงสนาม ฮ. ชั่วคราวค่ายเทพสิงห์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เวลา 15.50 น. ใช้เวลาบินประมาณ 20 นาที เมื่อถึงมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลแม่สะเรียง และนายสิบเสนารักษ์ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ช่วยกันลำเลียงผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาล ทำการส่งต่อโรงพยาบาลแม่สะเรียงต่อไป

การปฏิบัติการดังกล่าว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งกองทัพบก/ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง MOU เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552

การสนับสนุนดังกล่าวนี้ เป็นการสร้างความอุ่นใจว่ากองทัพบก โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ทางทหาร ในการช่วยเหลือประชาชน และการช่วยเหลือยามวิกฤตทุกโอกาส ทหารจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส

ขอบคุณ : สยามรัฐ

Loading...

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน