รีบตรวจดูเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน2563 ได้รับสิทธิอะไรบ้าง

0 3,683

จากสถานการณ์ CO VID รัฐบาลมีนโยบายใหม่ออกมาช่วยเหลือประชาชน กระแสก็ถล่มทลายสำหรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ที่เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าไปลงทะเบียนจำนวนมาก หลายคนคงลืมนึกไปว่าบัตรคนจนก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับตราบใดที่ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊คบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รายงานถึงข้อมูลสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสัวสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายน 2563 ไว้ดังนี้ แต่ต้องเน้นว่าเนื่องจากมีจำนวนผู้ถือบัตรคนจนที่ได้รับสิทธิ์จำนวนมาก จึงทำให้แต่ละคนอาจจะไม่ได้รับเงินพร้อมกัน ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบสวัสดิการต่างๆ ของตัวเองได้ที่เว็บไซต์ คลิกเช็คสิทธิบัตรคนจน เข้าไปที่เว็บไซด์จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชนกดตรวจสอบ จะขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิอะไรบ้าง

วันที่ 1 เมษายน 2563 ผู้ที่ถือสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน จะได้รับ 3 ส่วน ก็คือ

1 วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค โดยต้องซื้อจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ซึ่งในวงเงินนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยได้รับคนละ 200ถึง300 บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ 300 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังได้รับเงิน

2 ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้คนละ 45 บาทต่อ 3 เดือน แต่หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน ก็จะถูกตัดยอดเงินตรงนี้ไป อีกทั้งยังได้

Loading...

3 ค่าใช้จ่ายการเดินทางโดยรถสาธารณะ 500 ต่อเดือน ครอบคลุมทั้ง รถเมล์ รถไฟฟ้า รถ บขส และรถไฟ

วันที่ 15 เมษายน 2563 ผู้ที่ถือสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน จะได้รับ คืนเงินภาษีมูค่าเพิ่ม หรือ VAT 7 เปอร์เซ็น โดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e Money สามารถรูดออกมาเป็นเงินสด หรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป

โดยอัตราภาษีนั้น แยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1เปอร์เซ็น เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่าย จากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม 7เปอร์เซ็น ส่วนอีก 5เปอร์เซ็น เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่าน e Money สำหรับ 1เปอร์เซ็น สุดท้าย จะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจนนั่นเอง

วันที่ 18 เมษายน 2563 ผู้ที่ถือบัตรคนจนจะได้รับ 2 ส่วน ก็คือ

1 ค่าน้ำประปา แต่จะต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยรัฐจะช่วยเหลือไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และ

2 ค่าไฟฟ้า ซึ่งผู้ที่ได้รับเงินต้องใช้ไฟไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะได้รับเงินตามจริง ไม่ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และระยะเวลาของโครงการทั้งสอง มีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562ถึงกันยายน 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน

ขอบคุณ : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน