แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์อินเดีย กลับมาใสสะอาดหลังการล็อกดาวน์

0 426

วันที่ 13 เมษายน ผลจากการที่อินเดียสั่งล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ได้ทำให้แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของประเทศอย่างแม่น้ำคงคา กลับมาเป็นแหล่งน้ำที่ใสสะอาด คุณภาพน้ำดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนถึงขั้นที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าสามารถนำมาดื่มกินได้

เป็นเวลาเนิ่นนานที่แม่น้ำคงคา ซึ่งไหลผ่านเมืองสำคัญอย่างพาราณสีและหริทวาร เต็มไปด้วยมลภาวะจากสารพัดของเสียที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ของเสียจากโรงแรมแห่งต่าง ๆ ตลอดจนเศษขยะที่ผู้คนนำมาโยนทิ้งลงแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ แต่นับจากวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ สั่งให้คนผู้แต่ในบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมแห่งต่าง ๆ ซึ่งเคยปล่อยของเสียลงแหล่งน้ำ ก็ได้ปิดทำการไป

ทำให้คนไม่สามารถเดินลงไปทิ้งของเสีย หรือลงไปจุ่มตัวลงน้ำได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีส่วนทำให้คุณภาพของน้ำในแม่น้ำคงคาพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด น้ำดูใสขึ้นจนมองเห็นปลาในน้ำได้ด้วยซ้ำ

Loading...

ขณะที่ศาสตราจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีอินเดีย ซึ่งได้เฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำคงคา เผยว่า นับจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และจุดทิ้งของเสียต่าง ๆ ถูกปิดไปจนหมด ในตอนนี้คุณภาพน้ำในแม่น้ำคงคาดีขึ้นถึง 40-50% จนเหมาะที่จะนำมาดื่มกิน

นอกจากนี้ ฝนที่ตกตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ยังมีส่วนหนุนให้ระดับน้ำในแม่น้ำคงคาสูงขึ้นด้วย

อนึ่ง ไม่เพียงแต่แม่น้ำคงคา แม้แต่แม่น้ำยมุนาก็เองก็มีคุณภาพน้ำดีขึ้นเช่นกัน โดยน้ำใสขึ้นอย่างมาก และระดับน้ำก็สูงขึ้นเพราะน้ำฝน ขณะที่คุณภาพอากาศของประเทศก็ดีขึ้นเช่นกัน

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน kchivit .com | ขอบคุณ : ANAND SINGH / AFP

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน