เผยขั้นตอนลงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอพพลิFarmbook เตรียมรับเงินช่วยเหลือ15000

0 4,544

เตรียมตัวสำหรับเกษตรกร เตรียมรับ 15000 บาท ท่านสามารถลงทะเบียนเกษตรกร แอพพลิเคชั่น Farmbook เตรียมรับเงินช่วยเหลือ 15000 ต่อครัวเรือน เปิดเงื่อนไขต้องมีข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร และฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส เตรียมชงงบจ่ายกว่า 9 ล้านครัวเรือน และเป็นคนละส่วนกับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท จากสถานการณ์ CO VID ภาครัฐเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกรด้วยเงิน 15000 บาท โดยมีเงื่อนไขคือต้องมีรายชื่อยู่ในฐานข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร

ซึ่งครัวเรือนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการจะไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส และกระทรวงการคลัง ครอบคลุมทั้ง กลุ่มประมง ปศุสัตว์ นาเกลือ รวมทั้งชาวนา ชาวไร่ข้าวโพด ชาวไร่มันสำปะหลัง ชาวสวนปาล์ม และชาวสวนยางพาราที่รายชื่อตกหล่นไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

Loading...

เบื้องต้นแบ่งเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม คือที่มีรายชื่อยู่ในฐานข้อมูล ประมาณ 6 ล้านครัวเรือน จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันที ส่วนที่ยังไม่มีจะต้องขึ้นทะเบียนใหม่ โดยสามารถดำเนินการผ่านการ ลงทะเบียนเกษตรกร แอพพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK โดยมีเงื่อนไขหากรับความช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5000 ไปแล้วจะไม่เข้าเกณฑ์เงินเยียวยา 15000

ชมคลิป

ขอบคุณ: springnews

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน