เปิดแล้ววันนี้ จุดรับร้องทุกข์ เราไม่ทิ้งกัน แก้ปมเงินช่วยเหลือ5000

0 269

จากที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เดือนละ 5000 บาท โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน โดยระบบจะส่ง SMS ยืนยันให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งข้อมูลไว้ ซึ่งหลังจากรัฐบาลออกมาตรการแจกเงินช่วยเหลือ 5000 บาท สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid โดยเปิดให้ลงทะเบียนและทยอยจ่ายเงินให้แล้ว แต่มีผู้ลงทะเบียนเจอปัญหา อาทิ ระบบคัดกรองว่าเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่ตรงกับสถานะความเป็นจริง เนื่องจากเป็นเกษตรกร นักศึกษา ทั้งที่ผู้ลงทะเบียนไม่ได้อยู่ในสถานะนั้น ทำให้มีประชาชนบางส่วนเดินทางมายังกระทรวงการคลัง เพื่อร้องเรียนและชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตัวเอง

ในวันที่ 14 เมษายน 2563 กระทรวงการคลัง จึงจัดพื้นที่ เพื่อรับร้องเรียนการขอรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท โดยจะเปิดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ที่โรงอาหารกระทรวงการคลัง ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08 00 น เป็นต้นไป และจะจัดโซนเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ Covid

Loading...

ก่อนหน้านี้ นายวลรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลังจากที่ปิดรับลงทะเบียนและได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 27 ล้านราย จะเปิดให้มีช่องทางการอุทธรณ์ผลการพิจารณาสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือครบทั้ง 3 เดือนเช่นเดิม เนื่องจากการให้เงินช่วยเหลือจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์ โดยกระทรวงการคลังจะเร่งคัดกรองสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 5 พันบาทจากรัฐบาลจำนวนประมาณ 27 ล้านคนให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ หลังจากนั้น จะเปิดให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้เข้าอุทธรณ์

ขอบคุณ : ประชาชาติธุรกิจ

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน