กลุแรงงานไหนเช็คเลย ดีเดย์ 17 เมษายน ประกาศ จ่ายเงินเยียวยาแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบ

0 551

กระทรวงแรงงาน ประกาศจ่ายเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบ ดีเดย์ 17 เม.ย.นี้ พร้อมยืนยันแรงงานรับจ้างนอกระบบอีกประมาณ 8 แสนคน จะได้รับเงินเยียยยา 3 เดือนเช่นกัน เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 63 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางแก้ปัญหาแรงงานตกงานและว่างงาน ซึ่งได้รับผลกระทบ หลังจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยข้อมูลผลสำรวจว่า ภายในเดือนมิถุนายนนี้ จะมีแรงงานตกงานมากถึง 7.13 ล้านคน จากแรงงานในระบบประกันสังคมประมาณ 38 ล้านคน หรือคิดเป็น 18.5% ของแรงงานทั้งหมด ด้าน ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า ได้วางแนวทางเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นคือการจ่ายเงินเยียวยาแรงงานในระบบที่อยู่ในมาตรา 33 ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรงงานที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ที่รัฐบาลประกาศให้หยุดสถานประกอบการ จะได้รับเงินเยียวยาเป็นเวลา 3 เดือน ในอัตรา 62 เปอร์เซ็นต์ บนฐานเพดานไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว

ส่วนอีกกลุ่มคือแรงงานรับจ้างที่ภาครัฐไม่มีคำสั่งปิดสถานประกอบการแต่ได้รับผลกระทบประมาณ 8 แสนคน จะได้รับเงินเยียวยาเป็นเวลา 3 เดือนเช่นกัน โดยจะเสนอเรื่องเข้าครม.ในวันพุธที่ 15 เม.ย.นี้ และคาดว่าธนาคารต่างๆจะทยอยจ่ายเงินได้ภายใน 3 วัน เร็วสุดวันที่ 17 เม.ย. และช้าสุดวันที่ 20 เม.ย. ส่วนกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันหรือ กกร. ประเมินว่าภายในเดือน มิถุนายนนี้ จะมีแรงงานตกงาน 7.13 ล้านคน จากแรงงานในระบบประกันสังคมประมาณ 38 ล้านคน คิดเป็น 18.5% ของแรงงานทั้งหมด แบ่งเป็น

1 ธุรกิจบันเทิง คาดว่าจะเลิกจ้าง 6 หมื่นคน

2 ร้านอาหาร 2.5 แสนคน

3 สปาและร้านนวดในระบบ 3.96 หมื่นคน สปาและร้านนวดนอกระบบ 2 แสนคน

Loading...

4 ธุรกิจโรงแรม 9.78 แสนคน

5 ศูนย์การค้าและค้าปลีก 4.2 ล้านคน

6 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 7.76 หมื่นคน

7 สิ่งทอ 2 แสนคน

8 ธุรกิจก่อสร้าง 1 ล้านคน

ม.ร.ว.จัตุมงคล บอกว่า กรณีนี้แรงงานจะได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมเป็นเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพให้กับแรงงานที่ต้องตกงานอย่างสุดวิสัย และไม่ต้องการประกอบอาชีพเดิม รวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์จัดหางานแบบ part time ขึ้นมารองรับ โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.smartjob.com และเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน

ขอบคุณ : smartjob

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน