ข่าวดีประกันสังคม เร่งโอนเงินให้ผู้ว่างงาน คาดภายในสัปดาห์หน้า

0 898

สำนักงานประกันสังคมกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประกัน ที่ลงทะเบียนว่างงานจากผลกระทบการแพร่กระจาย CO VID โดยข้อมูลระหว่างวันที่ 24 มีค ถึง7 เมย 2563 มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนว่างงานไว้จำนวน 401653 คน คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะเร่งโอนเงินช่วยเหลือว่างงานผู้ลงทะเบียนได้ โดยจะมีข้อความส่งไปทาง SMS เบอร์ผู้ประกันตนที่ใช้ลงทะเบียน ซึ่งจะตัดจ่ายเป็นเดือน จำนวน 3 เดือน ไม่ต่ำกว่า 5000 บาท หรือ 62เปอร์เซ็น ของค่าจ้าง

เงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงินชดเชย จากประกันสังคมในกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID มีดังนี้

1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50เปอร์เซ็น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50 เปอร์เซ็น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

Loading...

2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45 เปอร์เซ็น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70 เปอร์เซ็น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

3. ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน

4. เปอร์เซ็น เป็นระยะเวลา 6 เดือน ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 39 งวดค่าจ้างเดือน มีค เมย พค 63 ออกไปอีก 3 เดือน งวดค่าจ้างเดือน มีค เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 กค 63 งวดค่าจ้างเดือน เมย เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 สค 63 งวดค่าจ้างเดือน พค เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 กย 63

ขอบคุณ : เรื่องเล่าเช้านี้

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน