6 มาตรการ ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

0 609

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ในเพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า..PEA เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากผลกระทบ COVID-19 โดยมีทั้งหมด 6 มาตรการดังต่อไปนี้

1.ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3
สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า : ทุกประเภท
ระยะเวลา : 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 2563)

2.ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือน
สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า : ธุรกิจโรงแรม กิจการให้เช่าพักอาศัย
ระยะเวลา : 2 เดือน (เม.ย.-พ.ค. 2563)

3.การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า : บ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก
ระยะเวลา : ไม่มีกำหนดสิ้นสุด (เริ่ม 31 มี.ค. 2563)

Loading...

4.ผ่อนพันการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ
สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า : กิจการขนาดกลาง-ใหญ่, กิจการเฉพาะอย่าง, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร
ระยะเวลา : 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 2563)

5.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 90 หน่วย
สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า : บ้านอยู่อาศัย (มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์)
ระยะเวลา : 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 2563)

6.ขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิล
(ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วยขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 หน่วย)
สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า : บ้านอยู่อาศัย (มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์)
ระยะเวลา : 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 2563)

ขอบคุณ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน