กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ จัดซื้อห้องตรวจ โควิด 19 พระราชทาน

0 284

จากกรณี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปบริจาคสมทบทุนได้ด้วยนั้น

ล่าสุด (8 เมษายน 2563) เฟซบุ๊ก มูลนิธิชัยพัฒนา รายงานว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจาก กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19

โดยเริ่มด้วยกิจกรรมในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ก่อน ด้วยการจัดซื้อห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ โดยจัดรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล

Loading...

ในลำดับแรกประกอบด้วยโรงพยาบาล 4 แห่ง คือ

– โรงพยาบาลยุพราชยะหา จ.ยะลา
– โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
– โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
– โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น

โดยห้องคัดกรองและตรวจเชื้อดังกล่าว เป็นนวัตกรรมของ SCG HEIM และ Living Solution ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อคัดกรองและตรวจโรค COVID 19

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน kchivit .com | ขอบคุณ : เฟซบุ๊ก มูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน