ไทยพีบีเอส ออกประกาศ พบพนักงานติดเชื้อโควิด 19

0 389

6 เมษายน รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เรื่องการพบผู้ติด โควิด 19 รายแรกของ ส.ส.ท.

โดยในหนังสือระบุว่า วันที่ 6 เมษายน ผอ.ส.ส.ท.ได้รับรายงานว่ามีพนักงานของ ส.ส.ท.ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 1 คน หลังจากที่ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ที่ ร.พ.รามคำแหง และพนักงานคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่ ร.พ.วิภารามชัยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยพนักงานจะได้รับการดูแลตามสิทธิการรักษาพยาบาลและสิทธิการคุ้มครองตามกรมธรรม์ Covid 19 ที่ ส.ส.ท.ได้จัดทำไว้สำหรับพนักงานทุกคนด้วย ทั้งนี้ พนักงานคนดังกล่าวได้เข้าปฏิบัติงานวันสุดท้ายที่ ส.ส.ท.เมื่อวันที่ 20 มีนาคม จากนั้นได้ลากิจและมิได้เข้าปฏิบัติงานที่ ส.ส.ท.อีกเลยจนปัจจุบัน

ซึ่งสำนักบริหารได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานการป้องกัน และควบคุมโรค ตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 ของ ส.ส.ท.ไปแล้ว ทุกอาคาร เมื่อวันที่ 21 มี.ค. และได้พ่นยาเพิ่มเติมในทุกสำนักและอาคารอย่างต่อเนื่อง ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดสลับหมุนเวียนกันตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

Loading...

และวันนี้ 6 เมษายน เมื่อทราบผลเป็นที่แน่ชัดว่ามีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สำนักบริหารก็ได้ทำความสะอาดซ้ำ ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค ในทุกสำนักและอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทำงาน ชั้น 3 อาคาร A ในวันนี้ 6 เมษายน ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สำนักทรัพยากรมนุษย์ก็ได้เก็บข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย สถานที่ที่ไปและกิจกรรมในช่วง 14 วันก่อนแสดงอาการและนำส่งมายัง ผอ.ส.ส.ท. ภายในวันนี้ เพื่อดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับพนักงานคนดังกล่าว ประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้คำแนะนำต่อไป

เนื่องจากพนักงานคนดังกล่าวไม่ได้มาปฏิบัติงานใน ส.ส.ท.เกินกว่า 14 วันแล้ว แต่หากมีพนักงานผู้ใดทราบว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดโดยตรงมีความไม่สบายใจ ต้องการเข้าสู่ระบบคัดกรองหรือกักตัว โดย ส.ส.ท.จะจัดหาที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกและ ส.ส.ท.จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อสำนักทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ภายใน 2202

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน kchivit .com | ขอบคุณ : thaipbs

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน