ชาวบ้าน จ.เพชรบูรณ์ รวมตัวประท้วง ไม่ต้อนรับผู้ป่วย โควิด 19 หลังรักษาหายแล้ว

0 1,215

เมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ตามที่เว็บเพจ เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศเมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ระบุถึงสถานะผู้ป่วยติดโรค COVID-19 รายที่ 3 ของ จ.เพชรบูรณ์ ที่แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยรายนี้ออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้านได้ หลังจากที่ได้รับการรักษาตามแผนมาเป็นระยะเวลา 14 วัน จนตรวจไม่พบเชื้อ พร้อมทั้งแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยและระมัดระวังสุขภาพในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น จนครบ 1 เดือน นับจากวันเริ่มป่วย แต่ปรากฏว่าเกิดเสียงคัดค้านจากชุมชนและชาวบ้าน เนื่องจากกังวลว่าผู้ป่วยยังมีเชื้อ ประกอบมีผู้สูงอายุอยู่ใกล้เคียง จึงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย จึงเสนอให้พักฟื้นที่โรงพยาบาลต่อไปจนครบกำหนดเวลา เป็นเหตุให้แผนการส่งกลับผู้ป่วยรายนี้ต้องชะลอออกไป

จากนั้นทางอำเภอศรีเทพ จึงได้ประชุมร่วมกับทางโรงพยาบาล เพื่อหาแนวทางแก้ไข จึงได้ข้อสรุปว่า ทีมแพทย์และทีมสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ จะลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและชาวบ้าน เรื่องที่ผู้ป่วยจะกลับบ้านไปพักฟื้น แต่หากยังถูกต่อต้าน ก็จะจัดเตรียมสถานที่พักพิงชั่วคราวให้ผู้ป่วยรายนี้พักฟื้นแทนจนกว่าจะครบกำหนดเวลา ทั้งนี้ ผู้ป่วยยังต้องให้พักฟื้นที่โรงพยาบาลศรีเทพเป็นการชั่วคราวก่อน

สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมมีผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัส ยืนยันรวม 3 ราย โดยรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 2 ราย และโรงพยาบาลศรีเทพ 1 ราย ต่อมา ผลการรักษาผู้ป่วยจำนวน 2 ราย ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว จึงอนุญาตให้เดินทางกลับไปพักที่บ้าน แต่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านต่ออีก 14 วัน

ก่อนหน้านี้ ผู้ป่วยรายที่ 2 แพทย์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้ว หลังจากผลตรวจครั้งสุดท้ายยืนยันไม่พบเชื้อ โดยปัจจุบันยังเหลือผู้ป่วยอายุ 67 ปี ชาวเบลเยียม ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายเดียว ที่ยังนอนรักษาตัวอยู่ ซึ่งแม้ผลดการตรวจจะไม่พบเชื้อแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากผู้ป่วยชาวต่างชาติรายนี้มีโรคประจำตัวแทรกซ้อน แพทย์จึงวางแผนที่จะลดเครื่องช่วยหายใจ

ส่วนสถานการณ์โควิด 19 ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 3 เมษายน มีดังนี้

– ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) จำนวน 112 ราย มีผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย, ไม่พบเชื้อ 103 ราย, รอผลการตรวจ 6 ราย

– เฝ้าระวังผู้ใกล้ชิดจำนวน 68 ราย โดยเฝ้าระวังครบ 14 วันแล้ว 29 ราย และกำลังเฝ้าติดตามอีก 39 ราย

– เฝ้าระวังคนไทยจากต่างประเทศ 584 ราย

– เฝ้าระวังครบ 14 วัน 456 ราย

Loading...

– กำลังเฝ้าติดตาม 128 ราย

– เฝ้าระวังชาวต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัด 260 ราย

– เฝ้าระวังครบ 14 วัน 155 ราย

– กำลังเฝ้าติดตาม 105 ราย

– เฝ้าระวังประชาชนมาจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ จำนวน 16,627 ราย

– เฝ้าระวังครบ 14 วัน 1,497 ราย

– กำลังเฝ้าติดตาม 15,130 ราย

ชาวบ้าน จ.เพชรบูรณ์ รวมตัวประท้วง ไม่ต้อนรับผู้ป่วย โควิด 19 หลังรักษาหายแล้ว

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน kchivit .com | ขอบคุณ : เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลศรีเทพ

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน