ตลาดรถไฟ ขอนแก่น งดเก็บค่าแผงพ่อค้าแม่ขาย

0 190

วันที่ 4 เม.ย. นายณจาวิชย์ ทัตหิรัญรัตน์ ผู้จัดการโครงการตลาดรถไฟขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ และ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครขอนแก่น ทำความสะอาดตลาดรถไฟขอนแก่น ด้วยการล้างถนน และพื้นที่จุดให้บริการ รวมทั้งการใช้ยาฆ่าเชื้อฉีดพ่น ร้านค้า จุดพักรถ และพื้นของตลาดทั้งหมด ตามมาตรการควบคุม และ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ยังคงมีการกำหนดจุดเข้า-ออก ตลาด ที่เดิม มีทั้งหมด 4 ช่องทาง ซึ่งตลาดได้กำหนดการปิดประตู 3 จุดและเปิดให้มีการเข้าและออก ภายในตลาดเฉพาะบริเวณ ถ.รถไฟ ตรงข้าม สถานีรถไฟขอนแก่น เท่านั้น โดยพ่อค้า-แม่ค้า รวมทั้งผู้ที่จะมาใช้บริการจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

ผู้จัดการโครงการตลาดรถไฟขอนแก่น กล่าวว่า มาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นตลาดได้ดำเนินการมาอย่างเข้มข้นแล้วตั้งแต่เกิดสถานการณ์ โดยที่พ่อค้าและแม่ค่า ที่ยังคงให้บริการจำหน่ายผลไม้ นั้นได้ปฎิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลและคำประกาศของทางจังหวัดอย่างเข้มงวด ทั้งการจัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือของร้านค้าทุกร้าน การสวมใส่หน้ากากอนามัยของพ่อค้าและแม่ค้า รวมทั้งการเว้นระยะห่างและการใช้อุปกรณ์ป้องกันในด้านต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสาธารณสุขของเทศบาลนครขอนแกน เข้ามาตรวจสอบ และกำกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกวัน

เพื่อเป็นการสร้างความั่นใจให้กับผู้ประกอบการ และลุกค้า ทั้งหมด ตลาดจึงมีคำสั่งปิดการให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย.โดยทุกวันจะใช้ยาแรงในการฆ่าเชื้อโรคและล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดทุกซอกทุกมุม โดยเฉพาะพื้นผิวถนน ,ร้านค้าต่างๆ ,ห้องน้ำ,จุดพักและจุดที่ประชาชนจะต้องสัมผัส ที่นอกจากการประสานขอความร่วมมือจากเทศบาลฯในการส่งรถน้ำและเจ้าพนักงานมาช่วยกันทำความสะอาดแล้ว ยังคงมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในจุดต่างๆทั้งหมด เพื่อยืนยันชัดเจนว่าตลาดของเรานั้นปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 อย่างชัดเจน และในวันที่ 6 เม.ย.ตลาดจะกลับมาให้บริการตามปกติ โดยทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตู 1 ประตูฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟเพียงจุดเดียวเท่านั้น

Loading...

ผู้จัดการโครงการตลาดรถไฟขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยอมนับว่าส่งผลกระทบต่อพ่อค้าและแม่ค้าของตลาด ที่มีอยู่กว่า 200 ราย อย่างมาก ดังนั้นคณะผู้บริหารจึงมีมติในการงดเก็บค่าเช่าพ่อค้าและแม่ค้าทุกราย โดยมีผลตั้งแต่เดือน เม.ย. เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้ได้มีการแจ้งไปยังทุกร้านได้รับทราบแล้ว

อย่างไรก็ตามยังคงมั่นใจว่าด้วยมาตรการที่รัฐบาลและจังหวัดได้ประกาศบังคับใช้ ประกอบกับการให้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายจะทำใสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้นั้นกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันทุกคน

 

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน kchivit .com | ขอบคุณ : ให้ความรู้.com

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน