สธ. เปิดโรงแรม เป็นสถานพยาบาลพิเศษ รองรับผู้ป่วยโควิด 19

0 224

วันที่ 2 เมษายน 2563 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อม เปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงพยาบาลสนาม (Hospitel) เพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและลดความแออัดในโรงพยาบาลจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19)

ดร.สาธิต ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมโรงแรมพิเศษสำหรับผู้ป่วยอาการเบา ที่ต้องผ่านการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 7 วัน จึงจะถูกย้ายมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพิเศษ ซึ่งขณะนี้มีโรงแรมเข้าเกณฑ์ประมาณ 3 โรงแรม ที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ได้จำนวนกว่า 800 ห้อง เบื้องต้น พบมีผู้ป่วยเข้ามาสังเกตอาการที่โรงแรมพิเศษทั้งหมด ประมาณ 60 คน

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกโรงแรมที่จะเข้ามาเป็นโรงพยาบาลพิเศษ มีดังนี้

– โรงแรมต้องมีห้องพัก 30 ห้องขึ้นไป

– มีใบประกอบธุรกิจอนุญาติโรงแรม

– พื้นห้องต้องไม่เป็นพรม

– มีระบบการจัดการระบายน้ำทิ้งสุขาภิบาลต้องไม่รั่วซึมและมีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ

– ในโรงแรมต้องมีบุคลากรคอยอำนวยความสะดวกในทุกแผนก ผ่านการอบรมมาอย่างถูกต้อง

– มีกล้อง CCTV, ระบบความปลอดภัยพร้อมใช้งาน

– โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม ต้องมีความปลอดภัยโครงสร้างสมบูรณ์ไม่แตกร้าว

Loading...

– ห้องพักผู้ป่วยต้องเป็นห้องปรับอากาศแยกส่วนไม่เป็นระบบท่อส่งลมร่วมกัน

– มีความเพียบพร้อมของเครื่องมือ ทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและอื่น ๆ

– จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้ให้บริการอย่างเหมาะสม

ส่วนหลักเกณ์ของผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลพิเศษ มีดังนี้

– ต้องเป็นคนไข้ที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมาแล้ว 7 วัน

– เป็นผู้ป่วยอาการเบา

– มีผลภาพถ่ายรังสีปอด (chest x-ray) คงที่

– ผู้ป่วยยินยอมที่จะมาสังเกตอาการที่สถานพยาบาลพิเศษ, สื่อสารได้รู้เรื่อง ดูแลตนเองได้ดี ไม่ก้าวร้าว, ไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช

– ถ้ามีโรคประจำตัว หมอที่โรงพยาบาลหลักต้องจัดยามาให้อย่างน้อย 2 สัปดาห์

– โรงพยาบาลเดิมต้องยินดีรับผู้ป่วยกลับหากมีอาการเพิ่มขึ้น

ขณะนี้ มีการจัดทีมแพทย์ไว้ดูแล จำนวน 3-5 คน ต่อผู้ป่วย 100 คน และในแต่ละห้องต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 ชิ้นคือ เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว นอกจากนี้ ทางทีมแพทย์จะมีการจัดตั้งไลน์เพื่อพูดคุยกับผู้ป่วยที่พักอยู่ในโรงพยาบาลพิเศษด้วย อย่างไรก็ตาม มีโรงแรมทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมแล้ว 132 แห่ง อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ คาดว่าจะขยายจำนวนห้องพักฟื้นผู้ป่วยและผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังได้มากกว่า 16,000 ห้อง

ส่วนโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกคือ โรงแรมปริ๊นซ์ตัน และโรงแรมพาลาซโซ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Hospitel ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยโรงแรมปริ๊นซ์ตันมีจำนวน 270 ห้อง ขณะนี้รับผู้ป่วยพักฟื้นตามเกณฑ์ กรมการแพทย์ประมาณกว่า 50 คน อยู่ห้องแยกทุกคน และโรงแรมพาลาซโซอีก 439 ห้อง

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน kchivit .com | ขอบคุณ : สำนักข่าว INN

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน