จังหวัดแรก เริ่มแล้ว ไม่ใส่หน้ากาก ก่อนออกจากบ้าน ปรับ 20,000 บาท

0 6,001

ช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันและรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของประเทศในปีนี้ พวกเราคนไทยทุกคน กำลังสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็น หากไม่ร่วมมือกันปฏิบัติตามคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขวิกฤตที่เกิดขึ้นอาจเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่ ล่าสุด เว็บไซต์ workpointnews รายงานว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้ที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สมุทรสาคร จึงได้มีการประชุมร่วมกันโดยมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศบังคับใช้เกี่ยวกับมาตรการสวมหน้ากากอนามัยแบบผ้า ก่อนออกจากบ้านทุกคนทุกครั้ง รวมถึงขณะที่อยู่ในยานพาหนะ ต่างๆ ด้วย

หากใครไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกจับปรับไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อต้องการให้ทุกคนนั้น ได้เฝ้าระวังตนเองและคนรอบข้างไม่ให้เชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายหรือแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่น โดยน่าจะเป็นจังหวัดแรกๆ ของประเทศ ที่ออกมาตรการบังคับให้ประชาชนใช้หน้ากากอนามัย (แบบผ้า) 100 เปอร์เซ็นต์ ก่อนออกจากบ้าน “เราให้เวลาเตรียมตัวอีก 2 วัน จะใช้มาตรการบังคับทุกคนที่ จะออกจากบ้านต้องสวมหน้ากาก อนามัยทุกคน ย้ำว่าทุกคน มีโทษปรับ 2 หมื่นบาท อันนี้เป็นมาตรการที่เราคิดว่าถ้าทำได้อย่างนี้ทุกคนจะ ช่วยให้การดำเนินการ ต่อสู้กับไวรัสโควิดเป็นไปอย่างเข้มข้นและเอาจริงเอาจังมากขึ้น”

Loading...

นอกจากนี้ยังจะได้ออกประกาศ อื่นๆ เช่น การปิดสถานที่ให้บริการ (เพิ่มเติม) เช่น สถานีบริการน้ำมัน ให้ปิด 22.00-05.00 น. ส่วนสถานที่สำคัญทางศาสนาให้งดจัดกิจกรรมหรืองานประเพณี พิธีกรรมต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวของ ประชาชนจำนวนมาก แต่ในส่วนกรณีของพิธีที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นงานศพ หรืองานบวชนั้น ก็ยังสามารถจัดได้ภายใต้มาตรการที่กำหนดและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมถึงไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ประกาศที่จะออกมาเพิ่มเติมนั้น จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 – 30 เม.ย. ส่วนประกาศเดิมที่เคยกำหนดไว้ว่ามีผลถึงวันที่ 12 เม.ย. ก็จะขยายออกไปสิ้นสุดถึงวัน ที่ 30 เม.ย. เช่นเดียวกัน ขณะที่เรื่องมาตรการอย่างเช่น ให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างหยุดวิ่ง หรือการงดจำหน่ายสุรานั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครยังไม่มีมติเห็นชอบให้ออกมาบังคับใช้

ทั้งนี้จึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครปฏิบัติตามประกาศที่บังคับใช้อย ู่แล้วอย่างเคร่งครัด เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญ หาโรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาครให้หมดสิ้นไป สำหรับ ผู้ติดเชื้อโควิดของจังหวัด สมุทรสาคร มีจำนวนเพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 14 ราย ส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร 1 ราย รักษาหายแล้ว 3 ราย ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร 10 ราย โดยทุกรายไม่มีอาการรุนแรง

ขอบคุณ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน