เตือนหากใส่ข้อมูลปลอม รับเงิน 15000 แล้วถูกจับได้ เจอโทษอะไรบ้าง

0 637

จากกรณีรัฐบาลออกมาตรการเยียวยา แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 ด้วยการสนับสนุนเงิน 5000 บาท 3 เดือน และเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www เราไม่ทิ้งกันcom ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18 00 น เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดโควตานั้น

ทั้งนี้ ก่อนจะเข้าสู่การลงข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์นั้น ในเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ได้ระบุเงื่อนไขข้อตกลงและบทลงโทษแก่ผู้ที่ประสงค์ลงทะเบียน 5000 จากรัฐบาล ต้องกดยืนยันยอมรับข้อกำหนดของมาตรการดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนได้

Loading...

โดยในเงื่อนไขของมาตรการเราไม่ทิ้งกัน มีระบุบทลงโทษกรณีผู้ที่ประสงค์ลงทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือตรวจสอบแล้วกระทำผิดหลักเกณฑ์ อาทิ ใส่ข้อมูลปลอมเพื่อให้อยู่ในกลุ่มคนที่มีสิทธิ์ โทษดังนี้ ถูกระงับสิทธิ์ในการได้รับเงินชดเชยทันทีต้องคืนเงินชดเชยภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการระงับสิทธิ์ดังกล่าวตามวิธีการที่กระทรวงการคลัง หรือผู้จัดทำระบบกำหนด รัฐอาจใช้สิทธิ์ดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา

ขอบคุณ: www เราไม่ทิ้งกัน com

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน