ก.ต่างประเทศเตือน ทัวร์ฉีดวัคซีนโควิด เสี่ยงติดที่ ตม. อาจเสียเงินฟรี ไปก็ไม่ได้ฉีด

0

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ไทยยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ดูได้จากตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดมีไอเดียทำทัวร์พาไปฉีดวัคซีนที่สหรัฐอเมริกา เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยวัคซีนไม่เพียงพอ ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชากรที่อาศัยอยู่หรือเดินทางเข้ามายังสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไป สามารถขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้

โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองสหรัฐฯ และไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าดำเนินการบางรายการ) แต่แต่ละรัฐอาจมีกฎเกณฑ์แตกต่างกัน อาทิ ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรืออาศัยอยู่หรือทำงานอยู่ในรัฐนั้น ๆ แต่ก็มีในบางรัฐที่นักท่องเที่ยวสามารถแสดงนักสือเดินทางเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้

Loading...

ปัจจุบันเริ่มมีผู้บริหารและหน่วยงานของหลายรัฐออกมาตรการเพื่อป้องกันการจัดการท่องเที่ยวเพื่อฉีดวัคซีน (Vaccine Tourism) เช่น ผู้ว่าการรัฐฟลอริดา และหน่วยงานด้านสาธารณสุขรัฐแอละบามา ให้สัมภาษณ์ว่าจะจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้แก่ผู้ที่มีถิ่นพำนักในรัฐเท่านั้น

ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันโควิด 19 ในสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติการใช้งานแบบฉุกเฉินเท่านั้น ดังนั้นถ้าผู้ที่ได้รับวัคซีนมีอาการข้างเคียงหรือการแพ้รุนแรง ทางบริษัทผู้ผลิตวัคซีนไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใด ๆ และอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีราคาสูงเองหากประกันสุขภาพไม่ครอบคลุม

นายธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมามีคนไทยถูกปฏิเสธให้เข้าสหรัฐฯ อยู่เป็นระยะ แม้จะได้รับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวมาแล้ว เมื่อถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ก็ต้องดำเนินการและเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ที่กักตัวแบบทางเลือกตามที่รัฐกำหนด (ASQ) อีกทั้งต้องขอรับใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (CIO) จากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทย อาจทำให้ต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินเป็นเวลานาน

ดังนั้น ผู้ใดที่คิดจะซื้อโปรแกรมดังกล่าวควรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจ เพราะอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินโดยไม่ได้รับการฉีดวัคซีน รวมทั้งอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ด้วย

เรียบเรียงโดย kchivit

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน