ใครที่จะไปพับแผนไว้ก่อน ประกาศปิด ถ้ำนาคา อย่างไม่มีกำหนด

0

หลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อหรือรู้จัก วัดถ้ำชัยมงคล มีสาธุชนจำนวนมากต่างเดินทางมาไหว้พระขอพร และเที่ยวชม ถ้ำนาคา ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกา ฝั่งด้านจังหวัดบึงกาฬ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ซึ่งหลังอุทยานเปิดให้เข้าชมความอัศจรรย์ทางธรรมชาติ ก็มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ แห่มาชม ถ้ำนาคา ที่มีลักษณะภายในถ้ำเป็นหินทราย ผนังถ้ำมีลักษณะเป็นเกล็ด รูปทรงคล้ายพญานาคนอนขดตัว และก็มีนักท่องเที่ยวมาไหว้พระขอพรกันเยอะมาก

ล่าสุด จากกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวบนถ้ำนาคาและขีดเขียนไว้บนถ้ำจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนั้น ด้าน นายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา ได้ออกประกาศปิดถ้ำนาคาแล้วอย่างไม่มีกำหนด โดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้ ประกาศปิด “ถ้ำนาคา” ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

จากที่ก่อนหน้านี้ มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ขึ้นชมถ้ำนาคา ได้ละเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ คือ ห้ามแตะต้องกลุ่มหิน ต่างๆ ภายในถ้ำ และห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทา หรือพ่นสีและแป้ง อันเป็นการกระทำผิดตาม มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

Loading...

อุทยานแห่งชาติภูลังกา พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ (๑๑) จึงให้ปิดการท่องเที่ยว “ถ้ำนาคา” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จนกว่าทางอุทยานแห่งชาติจะดำเนินการ กำหนดมาตรการปกป้องมิให้มีการทำลายทรัพยากรชาติอันเกิดจากกลุ่มคน ดังกล่าว ข้างต้นได้ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือการไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะเป็นความผิดและได้รับโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา และการสัญจร ผ่านเส้นทางตามปกติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาของบุคคลโดยทั่วไป ให้กระทำได้ตามปกติ หากมีกรณีที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา ให้แจ้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา เพื่อทราบและพิจารณาโดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑ – ๗๒๕ – ๒๖๘๔

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน kchivit .com

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน