พบแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ อายุ 22 ล้านปี สูบกินได้

0 385

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เผยว่า ในฤดูแล้งที่ผ่านมา ถือว่าประเทศไทยใช้น้ำบาดาลมากกว่าทุกปี คือ ปกติอัตราการใช้น้ำบาดาลจะอยู่ที่ประมาณ 14,500-14,700 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปีนี้ใช้ไปมากถึง 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เพราะหลายพื้นที่ขาดน้ำ อีกทั้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เข้าไปขุดเจาะหาแหล่งน้ำให้ประชาชนทั่วประเทศใช้น้ำมากขึ้น

และเป็นที่น่ายินดี หลังจากที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำบาดาล แล้วพบว่าในพื้นที่พื้นที่ในภาคตะวันออก ซึ่งประเทศไทยเตรียมจะดำเนินการเป็นพื้นที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี มีศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาลแห่งใหม่ขนาดใหญ่ ในระดับความลึก 400 เมตร ถึง 1,000 เมตร

Loading...

โดยพบถึง 8 พื้นที่ด้วยกันคือ ที่ จ.ระยอง 3 แห่งคือ อ.เมือง อ.บ้านค่าย อ.พานทอง และ อ.แกลง จ.ฉะเชิงเทรา 3 แห่ง ที่ อ.แปลงยาว อ.บางคล้า และ อ.บางน้ำเปรี้ยว และ จ.ชลบุรี ที่ อ.สัตหีบ แหล่งน้ำบาดาลเหล่านี้ มีอายุตั้งแต่ 1.6 ล้านปี ถึง 22 ล้านปี ซึ่งภายในเดือนก.ค. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะส่งรถเจาะเข้าไปเจาะสำรวจในบริเวณที่ บ้านค่าย จ.ระยอง ก่อน และตั้งเป้าจะเข้าดำเนินการขุดเจาะทั้งหมดภายในปีนี้

ในระดับความลึกของชั้นน้ำบาดาลที่ 400-1,000 เมตรนั้น ถือว่าน้ำบาดาลที่ได้มานั้นเป็นน้ำบาดาลคุณภาพน้ำแร่ชั้นดี สามารถดื่ม กิน ได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอง ซึ่งการพบแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่เหล่านี้ จะเกิดผลประโยชน์อย่างมหาศาล เพราะนอกจากมีน้ำบริโภคแล้ว สามารถนำไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมได้ด้วย เพราะ พื้นที่ อีอีซี มีแหล่งน้ำผิวดิน ไม่เพียงพอสำหรับการใช้เพื่อหล่อเลี้ยงระบบอุตสาหกรรมอยู่แล้ว แหล่งน้ำบาดาลแห่งใหม่ทั้งหมด สามารถรองรับกับการอุปโภค บริโภคน้ำในพื้นที่ได้อย่างดี และถาวร

นอกจากนี้ การลงทุนในการเจาะบ่อบาดาล เมื่อเทียบกับการหาแหล่งน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น การสร้างฝาย สร้างอ่างเก็บน้ำ หรือกระทั่งการสร้างเขื่อน จะต้องใช้การลงทุนจำนวนมหาศาล ทั้งเรื่องงบประมาณ พื้นที่ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา แต่การเจาะบ่อบาดาลนั้น แต่ละแห่ง ใช้พื้นที่ ซึ่งรวมไปถึง บริเวณที่จะตั้งถังน้ำ ระบบส่งน้ำ ไม่น่าจะเกิน 100 ตาราวาเท่านั้น เพราะฉะนั้นต้นทุนเรื่องของการใช้พื้นที่ของระบบน้ำบาดาลจะถูกที่สุด เมื่อเทียบกับการสร้างแหล่งน้ำอื่นๆ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าว

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน kchivit .com | ขอบคุณ :siamstreet

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน