ข่าวดี ธกส เปิดกู้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเกษตรกร พร้อมขั้นตอนขอกู้ผ่าน Line

0 540

หลังจาก ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID กับ เกษตรกร โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นมา สินเชื่อดังกล่าวได้รับความสนใจจำนวนมาก แต่ยังเปิดรับสมัครขอสินเชื่อได้ต่อเนื่อง ไปจนกว่าจนกว่ายอดสินเชื่อจะเต็มวงเงิน ล่าสุดวันที่ 24 พ.ค. 2563 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เปิดเผยความคืบหน้า โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน ของ ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงินกู้ 10,000 บาท ขณะนี้ยังไม่เต็มวงเงินปล่อยกู้ ผู้สนใจสามารถดำเนินการยื่นกู้ได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าสินเชื่อเต็มวงเงินแล้ว สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. มีรายละเอียดดังนี้

1. วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท

2. อัตราดอกเบี้ย 0.1 เปอร์เซ็นต์ ต่อเดือน

3. ไม่ต้องใช้หลักประกัน

4. ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 นัดทำสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63 5. ระยะเวลาชำระ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รอบชำระรายเดือน 24 รอบ ส่งชำระต่องวดประมาณ 429.17 บาท ราย 3 เดือน 1,287.50 บาท ราย 6 เดือน 2,575.00 บาท

Loading...

คุณสมบัติผู้กู้ เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

ขั้นตอนการสมัครขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.อยู่แล้ว

ขั้นตอนการสมัครขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.

สำหรับผู้ที่สนใจกู้เงินฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID สามารถยื่นกู้ผ่านไลน์ตามขั้นตอนด้านบนได้เลยจ้า

ขอบคุณ ธ.ก.ส.

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน