ชื่นชมครูตชด. จังหวัดชุมพร ออกแนะการเรียนถึงบ้าน พร้อมมอบถุงยังชีพให้เด็กยากไร้

0 265

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 63 ที่ผ่าน เพจสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาเผยแพร่ประกาศจาก รร. สิริราษฎร์ จังหวัดชุมพร เป็นข้อความน่ารักถึงผู้ปกครองและเด็กๆว่า…เรียนผู้ปกครองนักเรียนรร.ตชด.สิริราษฎร์ ทุกท่าน การเรียนออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กนักเรียนในชนบทแบบเรา ที่บางบ้านขาดแคลนทั้งทุนทรัพย์ และการเข้าถึงทางเทคโนโลยี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน “โรงเรียน กพด. ร่วมใจต้านภัยโควิด 19” ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการและการงานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง

Loading...

ครูจะเดินทางนำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้นร.ที่บ้าน จะไปแนะนำการเรียน และการทำใบงานในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ฝึกทำที่บ้าน โดยไม่ต้องกังวลใจเรื่องการเรียนทางออนไลน์เลยค่ะ หากบางบ้านที่สามารถดูได้ทางครูก็จะให้คำแนะนำ แต่ย้ำนะคะว่า
-ไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่

-ไม่ต้องเติมเน็ตโทรศัพท์
-ไม่ต้องซื้อโทรทัศน์และจานดาวเทียมใหม่ให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองค่ะ และนอกจากนี้ยังจะมีความรู้ในเรื่องเชื้อโควิด19 การเพาะถั่วงอก การทำบัญชีครัวเรือนและอื่นๆอีกค่ะเปิดเทอมมาครูก็สอนตามตัวชี้วัดตามปกติค่ะ

ขอบคุณ : ให้ความรู้

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน