ข่าวดี และ ข่าวร้าย สำหรับคนพิการ เรื่องเงินเยียวยา

0 587

รัฐบาลห่วงใย กลุ่มคนพิการ 2 ล้านคนทั่วประเทศ ช่วยเหลือเงินเยียวยา คนพิการแน่นอน 1,000 บาท แต่ข่าวร้าย คือ จะได้รับเงินครั้งเดียวเท่านั้น วันที่ 20 พ.ค. เฟซบุ๊ก Workpoint News รายงานว่านายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กรณีที่รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้คนพิการ 1,000 บาท 2 ล้านคนทั่วประเทศ ขณะนี้หน่วยงานท้องถิ่นและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ส่งบัญชีของทุกคนครบถ้วนแล้ว

จากนี้มีการตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นวันที่ 29 พ.ค. จะโอนเงินเข้าธนาคารไปยังบัญชีของแต่ละคน รวมทั้งโอนเงินสดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายให้กับคนพิการโดยตรง

Loading...

สำหรับการจ่ายเงินในครั้งนี้มาจาก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เสนอมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกลุ่มคนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการ กรณีมีบัญชีธนาคาร จะโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีรับเป็นเงินสดจะได้รับเงินสด ส่วนคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านและจ่ายเงินให้โดยเร็ว

ขอบคุณ : varietyded

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน