มีเฮชง ครม.แจกเงิน 1 พันนาน 3 เดือน ให้กลุ่มเปราะบาง

0 369

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ได้รับรายงานว่าความคืบหน้าการจัดทำมาตรการใหม่ เพื่อช่วยเหลือให้กับกลุ่มที่ยังตกหล่นไม่ได้เงินช่วยเหลือ 5000 บาทจากรัฐบาลว่า ในสัปดาห์นี้กระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)จะสรุปมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กแรกเกิด ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คนชรา คนไร้บ้าน และผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทพิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอให้ ครม.พิจารณาต่อ 29 พ.ค.นี้ทันที โดยแนวทางจะเสนอใช้งบ 3 ถึง 4 หมื่นล้านบาท แจกเงินคนละ 1000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย 13 ถึง 14 ล้านคน และเริ่มแจกเงินได้เดือนมิ.ย.เป็นต้นไปส่วนกลุ่มคนลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท ไม่สำเร็จเพราะข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน 1.7 ล้านคน คลังกำลังตรวจสอบอยู่ ซึ่งเบื้องต้นได้ตัดสิทธิคนซ้ำซ้อนกับเกษตรกร และประกันสังคมไปแล้ว 6 แสนคน เหลือ 1.1 ล้านคน ซึ่งสุดท้ายน่าจะมีผู้ผ่านสิทธิรับเงิน 5000 บาท 3 เดือนได้หลักแสนคน ส่วนคนไม่ผ่านสิทธิจะให้ใช้มาตรการอื่น รวมถึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 2.4 ล้านคน รัฐก็จะช่วยเพิ่มแต่ยังไม่สรุปว่าเป็นอะไร ยกเว้นกลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 13.5 ล้านคน ยังไม่มีมาตรการออกมาในตอนนี้เพราะส่วนใหญ่มีผู้ปกครองดูแลอยู่แล้ว

Loading...อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง บัตรคนจน และคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ จะต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อน และน่าจะมีคนผ่านสิทธิรวมประมาณ 12.5 ล้านคน โดยหากเคยได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน หรือช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว ก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเก็บตกรอบนี้

ขอบคุณ : varietyded

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน