กรมอุตุฯ ประกาศไทยเข้าสู่ ฤดูฝน อย่างเป็นทางการแล้ว

0 1,107

นาวาเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุฯ ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2563อย่างเป็นทางการในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และจะสิ้นสุดลงในช่วงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งในระยะแรกของฤดูปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะยังไม่สม่ำเสมอ แต่จะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ สำหรับช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกลางเดือนกรกฎาคม จะมีปริมาณฝนตกน้อย ซึ่งอาจส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรหลายพื้นที่

โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ส่วนในช่วงเดือน สิงหาคมถึงกันยายน จะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ประมาณ 1-2 ลูก ส่วนบริเวณภาคใต้นั้นจะมีฝนตกต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม 2564

Loading...

ขณะที่ประเทศไทยตอนบนร้อน-มีฝนฟ้าคะนอง พายุไซโคลน อำพัน จ่อเข้าอ่าวเบงกอล พายุฤดูร้อน ทำฝนตก น้ำท่วมสูง 1 เมตร การจราจรติดขัด สำหรับในภาพรวมแม้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศปีนี้จะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 แต่ปริมาณของฝนจะมากกว่าปีที่แล้ว ขอให้เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน วางแผนสำรองน้ำในช่วงที่มีฝนตกน้อย รวมทั้งวางแผนป้องกันผลผลิตทางการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ควรวางแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้

ขอบคุณ : กรมอุตุฯ

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน