ประชาชนทยอยเข้าคึกคัก ห้างเปิดวันแรก หลังผ่อนปรนระยะ 2

0 263

บรรยากาศที่เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว หลังผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 2 อนุญาตให้เปิดห้างสรรพสินค้าเป็นวันแรก เริ่มมีผู้ใช้บริการทยอยเดินทางมารอเข้าห้างอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนห้างเปิด ที่บริเวณทางเข้าค่อยข้างหนาแน่นโดยเจ้าหน้าได้มีการประชาสัมพันธ์ตลอดเวลา และอนุญาตให้เข้าได้ครั้ง 10 คน โดยผู้ที่เข้าบริการจะลงทะเบียนทุกคน ที่มี 2 วิธี คือ ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟน ต้องลงทะเบียนเข้าเมื่อใช้บริการผ่านการสแกน QR Code เพื่อเช็คอินเข้า และเช็คเอ้าท์หลังใช้บริการ ใน www.ไทยชนะ.com โดยมีขั้นตอนเช็คอิน คือ การสแกน QR Code เลือกเมนูเช็คอินร้าน รับข้อตกลงและความยินยอม ระบุเบอร์โทร เช็คอินสำเร็จ

ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ต้องลงทะเบียนเข้า ณ จุดคัดกรอง โดยกรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เวลาเข้า-ออก เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามตัวในกรณีที่มีการพบเชื้อโควิด-19

สำหรับข้อปฏิบัตินั้น มีการจำกัดผู้เข้าใช้บริการภายใต้มาตรการ 1 ต่อ 5 ตร.ม. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อน สวมหน้าอนามัยตลอดเวลา เดินบนพรมเพื่อฆ่าเชื้อ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ตลอดเวลา ว่าถึงแม้จะทำให้เกิดความไม่สะดวก แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยชูป้าย ขอให้เว้นระยะห่างในการขึ้นบันไดเลื่อนอย่างน้อย 2 ขั้น และให้เดินตามจุด

“สยามพารากอน” เปิดวันแรกคึกคัก เข้มคัดกรอง

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหาร ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ เปิดให้บริการศูนย์การค้าวันแรกวันนี้ (17 พ.ค.) หลังจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลายล็อกผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 2 อนุญาตให้ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า สามารถเปิดให้บริการภายใต้มาตรการดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด และข้อกำหนดเวลาเปิด-ปิด 10.00-20.00น. พบว่า มีประชาชนเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคัก

โดยทางห้างสรรพสินค้าได้มีการจัดมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดสำหรับประชาชนผู้มาใช้บริการด้วยการนำนวัตกรรมเข้ามาดำเนินการด้านสุขอนามัย ทั้งหุ่นยนต์ตรวจ ความปลอดภัยอัจฉริยะแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยการลงทะเบียนเข้า-ออกร้านค้าและศูนย์การค้าโดยการสะแกน QR Code ผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ มีการเว้นระยะห่าง การทำความสะอาด การฉีดพ่น ฆ่าเชื้อบริเวณด้านล่าง ขา และเท้า ทั้งหมดเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัทสยามพิวรรธน์จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และได้ใช้มาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังขั้นสูงสุดทั้งส่วนให้บริการลูกค้าและพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด จนทำให้ได้กลับมามอบความสุขและนำรอยยิ้มสยามกลับคืนสู่ทุกคนอีกครั้ง

Loading...

เดอะมอลล์บางกะปิเปิดวันแรก ประชาชนแห่ช้อปแล้ว

ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ เปิดให้บริการวันแรก หลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ปลดล็อกดาวน์เฟส 2 โดยอนุญาตให้ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเปิดบริการ

ด้าน นายอมร อมรกุล ผู้จัดการใหญ่บริหารทรัพยากรอาคาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ตามประกาศของ ศบค. เรื่องมาตรการปลดล็อกดาวน์เฟส 2 ผ่อนปรนให้ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการได้ ตั้งแต่วันนี้ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ปจึงได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งด้วย 100 มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด ครอบคลุมทุกมิติประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก 34 มาตรการย่อย และ 6 มาตรการเสริม 66 มาตรการย่อย สำหรับ 5 กลุ่มธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจเมื่อมาใช้บริการ และเพื่อสอดรับกับ NEW NORMAL หรือ ชีวิตวิถีใหม่ ที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด โดยกลยุทธ์หลักที่ให้ความสำคัญคือ สร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งไร้สัมผัส

สำหรับมาตรการความปลอดภัย 5 มาตรการหลัก ได้แก่

คัดกรองเข้มงวด ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัย และตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมลงทะเบียนเข้า-ออกเพื่อติดตามผู้ใช้บริการตามมาตรการผ่านด่านไทยชนะ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบความหนาแน่นของผู้ใช้บริการภายในศูนย์ฯ และห้างฯ รวมถึงร้านค้าต่าง ๆ และสามารถให้คะแนนประเมินร้านค้าเมื่อลงทะเบียนออก
สร้างสังคมไร้สัมผัส มีพนักงานบริการกดลิฟท์, การชำระเงินแบบไร้สัมผัส ผ่าน APP ของธนาคาร และ APP ต่าง ๆ
มาตรการลดความแออัด มีเครื่องวัดจำนวนลูกค้า People Counting โดยจำกัด 1 คน ต่อ 5 ตรม., รักษาระยะห่าง หรือ Social Distancing ไม่น้อยกว่า 1 – 1.5 เมตร, การใช้บันไดเลื่อนเว้นระยะห่างกัน 2 ขั้น
สุขอนามัยเชิงรุก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก 30 นาที พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย, Face Shield, มีระบบถ่ายเทอากาศ
มาตรการเฝ้าระวังติดตาม พนักงานทุกคนต้องมีบันทึกประวัติสุขภาพ เพื่อติดตามในกรณีจำเป็น
นอกจากนี้ เดอะมอลล์ ยังได้เพิ่ม 6 มาตรการเสริม 66 มาตรการย่อย สำหรับ 5 กลุ่มธุรกิจ สำหรับร้านค้าและพนักงานในศูนย์การค้า

ได้แก่ มาตรการสำหรับร้านค้าทุกประเภทและพนักงานทุกคนภายในศูนย์การค้า, มาตรการสำหรับร้านอาหาร, คลินิก, ร้านตัดผม, ร้านแฟชั่น ,ร้านไลฟ์สไตล์ และธนาคาร เช่น มาตรการสำหรับร้านอาหาร ใช้ระบบจองคิวล่วงหน้า, จำกัดจำนวนคนในร้าน จัดที่นั่งเว้นระยะอย่างน้อย 1.5 เมตร และจำกัดเวลาทานอาหารไม่เกิน1 1 ชั่วโมง ฯลฯ

ด้าน คุณกวาง อายุ 29 ปี หนึ่งในลูกค้าที่มาใช้บริการในวันนี้ ระบุว่า สาเหตุที่ต้องเดินทางมาห้างสรรพสินค้า ในวันนี้ เนื่องจาก มาทำธุระเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนหน้านี้ ตนเองไม่ได้ออกไปไหน รู้สึกอึดอัดพอสมควร วันนี้จึงเดินทางมาทำธุระพร้อมกับครอบครัว ที่มีเด็กเล็ก ทั้งนี้หลังจากได้เห็นมาตรการคัดกรองที่เข้มงวดของทางห้างฯก็รู้สึกมั่นใจ และอุ่นใจว่า มีการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ดีในระดับหนึ่ง แต่ตนเอง ก็ยังต้องป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือควบคู่ไปด้วย

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน kchivit .com | ขอบคุณ : ThaiQuote

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน