น่ากลัวและแปลกมาก ม.มหิดล ค้นพบ แมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ของโลก

0 1,047

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค้นพบแมลงวันชนิดดูดเลือดสายพันธุ์ใหม่ของโลก ใน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วานนี้ เพจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล Faculty of Veterinary Science, Mahidol University ได้เผยการค้นพบแมวงวันดูดเลือดชนิดนี้ไว้ว่า การค้นพบแมลงวันดูดเลือด (Haematobosca aberrans sp. nov.) ชนิดใหม่ของโลก แมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ถูกค้นพบใน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดอยู่ในวงศ์ Muscidae วงศ์ย่อย Stomoxyinae

ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนชนิดของแมลงวันดูดเลือดในวงศ์ย่อยนี้ 11 ชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกที่ใช้แยกจากแมลงวันดูดเลือดสกุลเดียวกันคือ ตัวเต็มวัยบริเวณอก ส่วน Katepisternum จะพบเส้นขนเพียง 1 เส้น (0+1) เท่านั้น

Loading...

แมลงวันดูดเลือดจัดเป็นปรสิตภายนอก ที่มีความสำคัญทางสัตวแพทย์โดยตัวเต็มวัย ทั้งเพศผู้และเพศเมียดูดกินเลือดสัตว์เป็นอาหาร เช่น โค กระบือ ม้า และสัตว์ป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคที่สำคัญ ทั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว และพยาธิ งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (0517.131/00192) บทความตีพิมพ์ในวารสาร Zootaxa 15 เมษายน 2563

ขอบคุณ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน