แม่วัว หนีออกจากโรงฆ่าสัตว์ ชาวบ้านบริจาคไถ่ชีวิต

0 375

เฟซบุ๊ก พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ได้เผยว่า #วันนี้ได้บุญใหญ่ให้ชีวิตเป็นทานทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ แม่วัวหนีออกมาจากโรงฆ่าสัตว์ เมื่อคืนตอนตี1 ปล่อยปลาในตลาดสดกว่า 40 โล #ไถ่ชีวิตเรียบร้อยปลอดภัยแล้วนะ #ให้ชีวิตเป็นทาน ขออนุโมทนาบุญกับความเมตตาของท่านทั้งหลาย ที่ได้ช่วยกันไถ่ชีวิตแม่วัวที่หนีออกมาจากโรงฆ่าสัตว์ ในครั้งนี้


#อานิสงส์การให้ชีวิตเป็นทาน

1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใด ที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนได้

2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจ ปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น

3. ผู้ไห้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่านี้ย่อมพบแต่มิตร ปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน

4.การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขัง และอันตราย ย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้น จากเครื่องพันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหลาย #ขอผลบุญในครั้งนี้จงปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัว ตลอดไป

Loading...

แม่วัว หนีออกจากโรงฆ่าสัตว์ ชาวบ้านบริจาคไถ่ชีวิต

แม่วัว หนีออกจากโรงฆ่าสัตว์ ชาวบ้านบริจาคไถ่ชีวิต

แม่วัว หนีออกจากโรงฆ่าสัตว์ ชาวบ้านบริจาคไถ่ชีวิต

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน kchivit .com | ขอบคุณ : พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน