คลังตอบแล้ว กรณีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รอบใหม่

0 3,179

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า มาตรการการรับเงิน ช่วยเหลือสถานการณ์ cd 19 เราไม่ทิ้งกัน ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน เราไม่ทิ้งกัน ที่กำลังจะจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิอีกราว 13.4 ล้านรายในสัปดาห์หน้านั้น คำถาม และเสียงลือเสียงเล่าอ้างไปยังพื้นที่ต่างๆ ถึงการเปิด ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รอบใหม่ นั้นจนถึงวันนี้ก็ยังคงคาใจหลายๆ คน โดยความเคลื่อนไหวล่าสุดจากกระทรวงการคลังนั้น ระบุว่า ในการดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ตอนนี้มีผู้ได้รับเงินแล้วอย่างน้อย 11 ล้านราย จากผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ 5000 บาท จำนวน 13.4 ล้านคน

ขั้นตอนหลังจากการตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนทั้ง 28.8 ล้านราย สามารถจำแนกออกเป็น ผู้ที่ลงทะเบียนซ้ำซ้อน 4.8 ล้านราย และผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การรับสิทธิอีก 1.7 ล้านราย ทำให้เหลือผู้ที่เข้าข่ายผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะเงินช่วยเหลือ 22.3 ล้านราย โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองเข้าข่ายเกณฑ์ตรวจสอบสิทธิเราไม่ทิ้งกัน ทั้ง 22.3 ล้านรายนั้น มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท จาก เราไม่ทิ้งกัน 13.4 ล้านราย แบ่งเป็น กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ 4.4 ล้านราย กลุ่มที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม 5.1 ล้านราย กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และมีการยื่นทบทวนสิทธิ 3.8 ล้านราย ปัจจุบัน ตามเป้าหมายของกระทรวงการคลังที่จะสามารถดำเนินการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ และดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เรียบร้อยทั้งหมดให้ได้ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 โดยจะเหลือกลุ่มผู้ลงทะเบียนไม่ผ่าน ไม่อยู่ในข่ายได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ในโครงการ เราไม่ทิ้งกันราว 1.7 ล้านราย ยิ่งทำให้คำถามถึงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่ยิ่งดังขึ้น และต้องการรู้ความชัดเจนว่าเป็นอย่างไรกันแน่ คำถามถึงการเปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่นั้น

Loading...

ทาง อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกมาเปิดเผยเมื่อตอนที่มีข่าว เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนใหม่ในมาตรการการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระ นักเรียน และนักศึกษาพาร์ทไทม์นั้น จะไม่มีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ หลังจากที่ปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา กรณีของนักศึกษาพาร์ทไทม์ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือนั้น จะยึดเกณฑ์จากการประกอบอาชีพเป็นหลัก หากนักศึกษาทำงานเพื่อเป็นทุนในการเรียนของตัวเองไปด้วย กรณีนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ แต่จะต้องลงทะเบียนใน เราไม่ทิ้งกัน อยู่ตั้งแต่เดิมแล้ว ซึ่งถ้ายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ขณะที่ นักศึกษาพาร์ทไทม์ที่ยังไม่ลงทะเบียน ให้ถือว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ตามระเบียบไป

ขอบคุณ : dailyliveexpress

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน