เคาะแล้ว ประกันสังคม ไม่จ่าย 75% คนว่างงานช่วง Covid

0 1,402

จากกรณีที่ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเพิ่มการจ่ายเงินประกันสังคม กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 62% ของเงินเดือน แต่ไม่เกินเพดาน 15,000 บาท เป็น 75 % ว่า บอร์ดประกันสังคมมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยที่จะเพิ่มการจ่ายเงินเป็น 75% โดยไม่มีใครแย้ง เพราะพูดกันด้วยเหตุผลมองเรื่องของอนาคต

ทางด้านนางอรุณี ศรีโต กรรมการบอร์ดประกันสังคม ฝ่ายลูกจ้าง ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า บอร์ดประกันสังคมมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยที่จะเพิ่มการจ่ายเงินเป็น 75% เนื่องจากหวั่นผลกระทบในอนาคต กองทุนว่างงานมีเพียงแค่ 160,000 ล้านบาท และมีกองทุนอื่น ๆ ที่เป็นเข่งใครเข่งมัน แล้วจะบอกว่าเข่งนั้นเหลือเยอะแล้วนำมาใช้ก่อนไม่ได้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอกผลกองทุนก็ไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยว เพราะคาดหวังว่าเงินในส่วนนี้จะช่วยให้คนที่ทำงาน มา ชั่ว ชีวิตได้รับเงินบำนาญเพิ่มมากขึ้น

Loading...

หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อยากให้มีการเพิ่มเงินชดเชยเป็น 75% ต้องแสดงบทบาทโดยทำเรื่องของบจากรัฐบาล จากนายกฯ ให้มาเติมเต็มในส่วนที่นอกเหลือจากที่บอร์ดประกันสังคมมีมติไปก่อนหน้า แม้กระทั่งงบที่รัฐบาลยังค้างชำระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ต้องไปแสดงเจตนารมณ์ เพราะเงินในกองทุนประกันสังคมเริ่มร่อยหรอแล้ว ซึ่งที่ทำอยู่ขณะนี้คือรัฐบาลกำลังผลักภาระให้กับสำนักงานประกันสังคม

ขอบคุณ: amarintv

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน