ดูด่วน ธนาคารแรก ที่จะได้เงินเงินช่วยเหลือ เกษตรกร รับงวดแรกกลางเดือน พฤษภาคม

0 669

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข้อท้วงติงว่า กระทรวงเกษตรฯ ทำงานล่าช้า รวมถึงไม่เห็นความสำคัญและใส่ใจช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของ cd 19 นั้น ไม่เป็นความจริง กระทรวงเกษตรฯ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ตนได้สั่งการให้เร่งรัดดำเนินการในทุกขั้นตอนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรอย่างเร็วที่สุด โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 63 รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่พร้อมได้รับการเยียวยาในกลุ่มแรกจากกระทรวงเกษตรฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่ากระทรวงการคลังจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ได้โดยเร็วเช่นกัน

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและมีบัญชี ธ.ก.ส. จะได้รับเงินช่วยเหลืองวดแรกในกลางเดือน พ.ค. เกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนหรือมีรายชื่อตกหล่น ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้มาลงทะเบียนภายใน 15 พ.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้าย กระทรวงเกษตรฯ จะตรวจสอบความถูกต้องอีกประมาณ 7 วัน ก่อนส่งให้กระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินการจ่ายเงิน ทั้งนี้ คาดว่าเกษตรกรจะได้เงินงวดแรกครบหมดภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งตนห่วงใยทั้งเกษตรกรและประชาชน ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานดูแลห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งระบบจนถึงมือผู้บริโภค รวมถึงการขนส่งกระจายผลผลิตเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้

ขณะที่กระบวนทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรฯ เป็นไปตามลำดับดังนี้

3 เม.ย. 63 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ส่งข้อมูลรายชื่อเกษตรกร ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน

12 เม.ย. 63 กระทรวงการคลัง กำหนดให้ผู้มีอาชีพเกษตรกรเป็นกลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์ ต่อมามีร้องเรียนว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเป็นเกษตรกร

18 เม.ย. 63 นายเฉลิมชัย เรียกประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร

21 เม.ย. 63 ทำการตรวจสอบจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อวางกรอบช่วยเหลือกับ ธ.ก.ส.

Loading...

22 เม.ย. 63 นายเฉลิมชัย พร้อมด้วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร

23 เม.ย. 63 ทำหนังสือเสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และเลขาธิการ ศสก. เข้าชี้แจงรายละเอียด

28 เม.ย. 63 ครม. มีมติอนุมัติโครงการ ไม่เกิน 10 ล้านราย 150000 ล้านบาท

29 เม.ย. 63 มอบให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เรียกประชุมตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ทั้ง พืช ปศุสัตว์ ประมง หม่อนไหม ยาง อ้อย ยาสูบ

30 เม.ย. 63 ประชุมสรุปจำนวนเกษตรกร และตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการขึ้นทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงานจาก Citizen ID (หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

1 พ.ค. 63 ลงนามในหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อแจ้งข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่พร้อมได้รับการเยียวยาในกลุ่มแรก

5 พ.ค. 63 รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง ได้รับหนังสือเป็นที่เรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม นายเฉลิมชัย กล่าวด้วยว่า กระทรวงเกษตรฯ ใส่ใจทำงาน มีการติดต่อประสานงานเป็นการภายในกันโดยตลอดไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ขอบคุณ : dailyliveexpress

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน