คนว่างงานเตรียมเฮ กรมชลประทาน เปิดรับสมัครแรงงาน 80000 ราย ทั่วประเทศ

0 401

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เพจเฟซบุ๊กชื่อ ไทยคู่ฟ้า ได้ออกมาโพสต์ประกาศรับสมัครงาน โดยระบุข้อความว่า รับสมัครแรงงาน 8000 บ ต่อเดือน สู้ cd 19 และภัยแล้ง ไทยคู่ฟ้า ใครว่างงานฟังทางนี้ กรมชลประทานเปิดรับสมัครแรงงานทั่วประเทศ ในตำแหน่งงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ฯลฯ กว่า 80000 ราย เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้งและการแพร่รกระจายของ cd19

ค่าจ้างคิดเป็นรายวัน วันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8000 บาท รวมรายได้ตลอดระยะเวลาการจ้างสูงสุด 56000 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและลักษณะของงานที่ทำ

Loading...

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทาน โทร.1460

หลังจากที่ได้โพสต์ประกาศออกไป ต่างมีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีกลุ่มคนที่ว่างงานสนใจสมัครงานกันเพียบ

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน kchivit .com | ขอบคุณ : thairath : ไทยคู่ฟ้า

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน