เปิดแล้ววันนี้ 3พ.ค. ซื้อ ขาย เหล้าได้ ซื้อกลับบ้าน ห้ามนั่งดื่มในร้าน

0 406

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 6 ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีใจความสำคัญในข้อ 1 (1) เกี่ยวกับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ระบุดังนี้

1 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ก การจำหน่ายยอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึง สถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดได้โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น

Loading...

แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้น ก็สามารถทำได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ ๓ พฤษภาคม พศ 2563 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดีควรดื่มแต่พอเหมาะพอควรนะครับ และซื้อกลับไปดื่มที่บ้านงดสังสรรค

ขอบคุณ: bangkokbiznews

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน