กฟภ.ประกาศ เลื่อนจ่ายค่าไฟ ออกไปไม่มีกำหนด

0 5,088

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ทางแฟนเพจทางการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่า PEA ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ใช้ไฟฟรี

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ให้ชำระค่าไฟฟ้าโดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟฟ้า และขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน

แบ่งเป็น 4 เงื่อนไข ดังนี้

Loading...

1. หน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า หน่วยเดือนฐาน คิดหน่วยตามที่ใช้จริง

2. หน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน

3. หน่วยการใช้ไฟฟ้า เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 50%)

4. หน่วยการใช้ไฟฟ้า เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 70%)

หลังมีผู้ชำระเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความสับสนว่าควรจะจ่ายบิลรอบเดือนเมษาหรือไม่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกมากล่าวเพื่อให้เป็นที่แน่ชัดกับประชาชนผู้บริโภคใช้ไฟฟ้าและได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในส่วนของผู้ที่ชำระไปก่อนหน้านี้แล้วจำนำไปหักลด เป็นส่วนลดหย่อนในเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม

ขอบคุณ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน