หนังคนละม้วน ประชาชนโวยหนัก หลังการไฟฟ้าฯประกาศมาตรการช่วยเหลือค่าไฟล่าสุด

0 1,065

จากกรณี ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้ออกมาชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ในวันที่ 1 พ.ค.63 พร้อมเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1.1 1.1.2 และ 1.2 ซึ่งก็มีประชาชนเข้าไปคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือค่าไฟ ที่จะต้องใช้เดือนไหนเป็นฐานกันเเน่ ก.พ.หรือ มี.ค. เนื่องจากก่อนหน้านี้ประกาศใช้ ก.พ. เป็นหน่วยเดือนฐานในการคำนวนอัตราลดหย่อน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ดังนี้

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ใช้ไฟฟรี

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2

ให้ชำระค่าไฟฟ้าโดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟฟ้า และขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน แบ่งเป็น 4 เงื่อนไข ดังนี้

1. หน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า หน่วยเดือนฐาน คิดหน่วยตามที่ใช้จริง

2. หน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน

3. หน่วยการใช้ไฟฟ้า เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 50%)

Loading...

4. หน่วยการใช้ไฟฟ้า เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 70%)

ตามมาด้วยข้อชี้เเจง มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1.1 1.1.2 และ 1.2

ในส่วนของเพจ หมายจับกับบรรจง ก็ได้ออกมาคลายข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าว ที่ประชาชนกำลังพากันวิพากษ์วิจารณ์เผยเอกสารการไฟฟ้าฯเคาะสูตรลดค่าไฟ ครม.ให้ใช้ หน่วยการใช้ไฟฟ้าเดือนก.พ.เป็นฐานอ้างอิง ในการช่วยลดค่าไฟให้ชาวบ้าน

แต่การไฟฟ้าฯใช้บิลค่าไฟฟ้าเดือนมี.ค.เป็นฐานอ้างอิง(เหตุผลตามที่ระบุในเอกสาร)

สูตรคิดแบบนี้การไฟฟ้าได้ 2 เด้ง

1.ถือว่าไม่ผิดมติครม.เพราะบิลเดือนมี.ค.คือหน่วยการใช้ไฟของเดือนก.พ.

2.ส่วนใหญ่บิลค่าไฟเดือนมี.ค.ยอดสูงกว่าบิลค่าไฟเดือนก.พ. ถ้าขืนเอาบิลก.พ.เป็นฐานต้องลดเยอะกว่าไง

ขอบคุณ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน