ออมสิน เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยตรวจสอบสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน 1200​ อัตรา

0 530

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า เพจ GSB Recruitment ของธนาคารออมสิน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ ปฏิบัติงานตามสาขาทั่วประเทศ จำนวน 1200 อัตรา มีระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อัตราค่าจ้าง 15000 บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ

1 รับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2563

2 ปฏิบัติงานตามมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก CO VID 19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

3 ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ เราไม่ทิ้งกัน 5000 บาท แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่กระจาย cd 19

4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามนโยบายรัฐ

คุณสมบัติผู้สมัคร

Loading...

1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2 อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

3 มีทักษะการสื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์

4 สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ปัจจุบันได้

ผู้ที่สนใจร่วมงานกับธนาคารออมสินในตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อในวันและเวลาทำการ ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทร 0 2299 8000 ต่อ 030211-2, 030221 หรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินภาคทั่วประเทศ

ขอบคุณ :  dailyliveexpress

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน