ทีม Grab Soldier พล ร.6 ส่งความสุขให้ชาวร้อยเอ็ดช่วง COVID-19

0 256

วันที่ (30เม.ย.63) กองพลทหารราบที่ 6 โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดขบวนรถจักรยานยนต์ Grab Soldier นำข้าวกล่องน้ำดื่มเข้าแจกจ่าย พี่น้องประชาชนถึงบ้าน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งได้ดำเนินการจัดหานมกล่อง ไปแจกจ่ายให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เนื่องจากบางครอบครัวผู้ปกครองไม่ได้ไปทำงานขาดรายได้ ต้องประหยัดจึงทำให้น้องๆ ไม่มีนมดื่มเหมือนในช่วงที่ยังเปิดการเรียน

พล.ต.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ได้มอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงนำรถครัวสนามมาทำอาหารเพื่อแจกจ่ายประชาชน และผู้ยากไร้ รวมทั้งยังมีดำริให้แต่ละหน่วยได้ นำนมกล่อง ไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆ เยาวชน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเพื่อพัฒนาการทางด้านสุขภาพที่ดีของเด็กและเยาวชนด้วย

การจัดหานมในครั้งนี้กองพลทหารราบที่ 6 ได้ดำเนินการประสานซื้อนมจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด เช่นกัน

Loading...

สำหรับแนวคิด “Grab Soldier” ของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เป็นการจัดทีมนำอาหารกล่องนำดื่มเข้าแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน หลังจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กิ่งกาชาด ภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ร้อยเอ็ดปันน้ำใจ ไทยช่วยไทยต้านภัยโควิด” แจกข้าวกล่องให้กับพี่น้องประชาชน ณ ลานสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด แต่ยังมีกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้บางส่วนไม่สามารถเดินทางมารับได้ ทางหน่วยจึงจัดรถจักรยานยนต์นำอาหารไปส่งให้ถึงมือผู้ได้รับความเดือดร้อน

 

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน kchivit .com | ขอบคุณ : thaipbs

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน