กปน. เปิดลงทะเบียน ขอคืนค่าประกันประปา ทำตามง่ายๆ แล้วรอรับเงิน

0 824

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีรายงานว่า การประปานครหลวง (กปน.) ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำเป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย (R1) รวมถึงคอนโค อาคารชุด ห้องเช่า นิติบุคคล (ผู้วางเงินประกัน) เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อน และช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จากสถานการณ์ Covid โดยไม่จำกัดระยะเวลา

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา ได้ตามช่องทาง ดังนี้

www.mwa.co.th

App MWA on Mobile

Line @MWAthailand

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2500-2828 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคมนี้ เปิดสายรับบริการ เวลา 08.30-16.30 น.

ข้อมูลสำหรับใช้ในการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา

ชื่อ-นามสกุล ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ

หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก) ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ

หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ (8 หลัก)

เลขที่บัญชีธนาคาร ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ

Loading...

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ E-mail (ถ้ามี)

หากเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารด้วย

กรณี ผู้วางเงินประกันมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล หรือชื่อผู้ใช้น้ำและเงินประกันเป็นของบิดาหรือมารดา ซึ่งไม่ตรงกับเจ้าบ้านในปัจจุบัน หรือซื้อบ้านต่อจากบุคคลอื่น และชื่อผู้วางเงินประกันการใช้น้ำไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้น้ำในปัจจุบัน และหรือผู้ใช้น้ำที่ไม่สะดวกขอคืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านทั้ง 4 ช่องทางดังกล่าว ขอให้นำเอกสารประกอบการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ มาติดต่อที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน เป็นต้นไป

ผู้ที่ใช้น้ำที่มีการชำระค่าน้ำตามปกติ จะได้รับเงินตามขนาดมาตรวัดน้ำ

มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว คืน เงินประกัน 200 – 400 บาท

มาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว คืน เงินประกัน 300 – 600 บาท

โดยจะเริ่มคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่ 15 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ดังช่องทางต่อไปนี้

พร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

บัญชีธนาคาร กรุงไทย กสิกรไทย และไทยพาณิชย์

ขอบคุณ: การประปานครหลวง กปน.

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน