วิษณุ เผย งดจัดพระราชพิธี วันฉัตรมงคล-วันพืชมงคล ปลุกเสกพันธุ์ข้าวพระราชทาน แจกภายหลัง

0 421

วันที่ 30 เมษายน 2563 ข่าว  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดพิธีเนื่องในวันสำคัญ เดือนพฤษภาคม 2563 ทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย วันฉัตรมงคล, วันวิสาขบูชา และวันพืชมงคล ซึ่งทุกปีสำนักพระราชวังและหน่วยงานภาครัฐ จะมีการจัด พระราชพิธีหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ แต่ขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดโควิด 19 รัฐบาลจึงได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

1. วันฉัตรมงคล

ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 “ไม่มีการจัดงานพระราชพิธี หรือจัดกิจกรรมแต่อย่างใด” ในการนี้รัฐบาลได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1.1 การถวายพระพรชัยมงคล นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ในนามข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า ประธานรัฐสภา ในนามสมาชิกรัฐสภา และประธานศาลฎีกาในนามข้าราชการตุลาการ จะบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยจะนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ในช่วงข่าวพระราชสำนัก

1.2 การจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล จำนวน 3 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2563 ในช่วงข่าวพระราชสำนัก

1.3 หน่วยงานต่าง ๆ สามารถตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อม เครื่องราชสักการะและจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้ในสถานที่ตั้ง

1.4 การจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ลงบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งนำภาพ การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและภาพผลงานของหน่วยงาน ที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Loading...

2. วันวิสาขบูชา

ตรงกับวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 สำนักพระราชวังจะจัดพิธีจุดเทียนรุ่ง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

3. วันพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศ

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง ๆ ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนา ทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้หว่านข้าว ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว สำหรับพระราชพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในปีนี้ไม่มีการจัดพระราชพิธีดังกล่าว

เรียบเรียงโดย : ทีมงาน kchivit .com | ขอบคุณ : ThaiPBS

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน