กระทรวงอุดมศึกษาฯ เปิดจ้างงาน หมื่นตำแหน่ง เงินเดือน 9 พันบาท

0 437

สร้างงานรับวิกฤต Covid19 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ได้เริ่มต้น โครงการ อว.สร้างงาน สำหรับประชาชนที่ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ซึ่งเป็นการจ้างงานประชาชน จำนวน 10,000 คน เข้าทำงานภายใต้หน่วยงานของ อว.จำนวน 42 หน่วยงานเป็นระยะเวลา 5 เดือน ให้ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาวิชา อายุ และประสบการณ์การทำงาน โดยผู้ได้รับการจ้างงานนอกจากจะได้งานทำแล้ว ยังจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการในด้านต่างๆ แตกต่างกันไป

โดยผู้ได้รับจ้างงานจะต้องไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในโครงการต่างๆ หรือถ้าจะเข้าร่วมโครงการนี้ก็ต้องสละสิทธิ์การรับเงินจากโครงการอื่น นอกจากนี้กำลังผลักดันโครงการยุวชนสร้างชาติ โครงการยุวชนอาสา และโครงการบัณฑิตอาสา ที่จะเป็นการสร้างงานครั้งใหญ่ เตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่เสนอขอใช้เงินกู้ 1,000,000 ล้านบาท

Loading...

โดยขอขยายโครงการบัณฑิตอาสาเพื่อช่วยบัณฑิตตกงาน จากที่เคยเสนอขอใช้งบประมาณจำนวน 8,000 ล้านบาท รับบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี จำนวน 50,000 คน ทำงานระยะเวลา 12 เดือน ให้เงินเดือน 10,000 ถึง 15,000 บาทขยายเป็นรับบัณฑิตเพิ่มอย่างน้อย 100,000 ถึง 200,000 คน

ขอบคุณ : โครงการ อว.สร้างงาน

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน