วิธีคืนเงินค่าไฟเดือนเมษายน มีทั้งแบบน้อยกว่าและมากกว่า 5แอมป์ ทำยังไงไปมาดู

0 1,107

จากกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ออกมาตรการปรับปรุงค่าไฟ เดือนเมษายน 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 พร้อมกับกำหนดแนวทางเบื้องต้นเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ก็มีบางส่วนได้จ่ายเงินค่าไฟเดือนเมษายน 2563 ก่อนประกาศปรับปรุง ซึ่งทาง กฟภ. ก็ระบุว่า จะคืนให้ในภายหลัง

ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.1 (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะเป็นประเภท 111X) คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน : จะคืนเงินค่าไฟที่จ่ายมาของเดือนเมษายน โดยหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับสิทธิให้ใช้ไฟฟรีเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

Loading...

ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.2 (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะเป็นประเภท 112X) คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ขึ้นไป และผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน : จะคืนเงินด้วยการหักส่วนต่างค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้า

ขอบคุณ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน