โควิดทำพิษ บริษัทปากกาในตำนาน แจ้งปิดกิจการชั่วคราว

0 369

เมื่อวันนี้ 27 เมษายน 2563 บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินการของบริษัท เนื่องจากไม่มีรายการสั่งซื้อจากลูกค้าที่เคยสั่งซื้อ และทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้ เนื่องจากลูกค้าซึ่งเป็นร้านค้าต่างๆ ล้วนต้องปิดร้านตามคำสั่งของ

เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น ทางบริษัทจึงได้ประกาศปิดกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และจะกลับมาเปิดเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น

Loading...

สำหรับบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายปากกาและเครื่องเขียน ผลิตสินค้าประเภทเครื่องเขียน ได้แก่ ปากกาลูกลื่น เป็นสินค้าหลักภายใต้เครื่องหมายการค้า Lancer และ Candyและผลิตสินค้าเครื่องเขียนอื่นๆ คือ ปากกาเคมี ดินสอดำ ดินสอสีและแท่นประทับตรา เป็นสินค้าเสริม

ขอบคุณ: ให้ความรู้

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน