เห็นด้วยหรือไม่ มติชนเปิดโพล ช่วยเหลือคนไทยทุกคน อายุ 18 ปีขึ้นไป รายละ 3พันบาท

0 1,281

จากสถานการณ์ CO VID ประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบกันหมด ประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากให้รัฐช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 เมษายน เพจ Matichon Online มติชนออนไลน์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

เห็นด้วยหรือไม่ ให้รัฐบาลช่วยเหลือผลกระทบ CO VID แก่คนไทยทุกคน อายุ 18 ปีขึ้นไป จากกรณีสหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือสนท เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือผลกระทบ CO VID แก่คนไทยทุกคน อายุ 18 ปีขึ้นไป

Loading...

รายละ 3 พันบาท 3 เดือนขึ้นไป ยกเว้นผู้ที่ได้รับช่วยเหลืออยู่แล้ว เพื่อให้ทั่วถึงและเท่าเทียม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ หมายเหตุ ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ จากการสร้างโพลล์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเห็นด้วยถึง 88 เปอร์เซ็น และไม่เห็นด้วย 12 เปอร์เซ็น  เห็นด้วย 88 เปอร์เซ็น ไม่เห็นด้วย 12 เปอร์เซ็น

ขอบคุณ : Matichon Online – มติชนออนไลน์

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน