เตือนเร่งขึ้นทะเบียน ปรับข้อมูลเกษตรกรออนไลน์ เตรียมรับเงิน 15000

0 2,764

สำหรับเกษตรกรยังพอมีเวลาสำหรับใครที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรีบเลยครับ เมื่อวันที่ 23 เมย 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้ประกาศแจ้งเตือนให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกร ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับสิทธิรับเงิน จากผลกระทบจาก CO VID และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เพราะหากไม่มีการปรับปรุงสถานะในระบบติดต่อกัน 3 ปี ตามที่นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ส่งผลให้สถานภาพเกษตรกรสิ้นสุดลง ทำให้ไม่สามารถรับสิทธิต่างๆ ได้ ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรีบลงทะเบียนผ่านช่องทางการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร ได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร www farmerd oaeg o th สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถใช้แอปพลิเคชัน FARMBOOK เพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตามรอบการผลิต โดยข้อมูลในการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะต้องกรอกตามความเป็นจริง หากแจ้งข้อมูลเท็จจะมีความผิดตามกฎหมาย ขณะเดียวกัน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอให้ คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย CO VID พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรตามทะเบียนเกษตรกร ที่มีอยู่ 9ถึง10 ล้านทะเบียน ทะเบียนละ 5000 บาท นาน 3 เดือน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส

ทั้งนี้ การช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรฯในมาตรการดังกล่าว จะช่วยตามรายทะเบียนที่มีประมาณ 9ถึง10 ล้านทะเบียนเท่านั้น ไม่นับเป็นราย ซึ่งจะมีมากกว่า 16ถึง17 ล้านราย แบ่งเป็นที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมการเกษตร 6จุด1 ล้านทะเบียน ประมง ไม่เกิน 1 ล้านทะเบียน ปศุสัตว์ 3 ล้านทะเบียน ซึ่งจะอัพเดททุกรอบการผลิต อย่างไรก็ดี ทีมข่าวช่อง 3 ออนไลน์ ไล่เรียงปัญหา และทางแก้ โดยแหล่งข่าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ตอบข้อซักถาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเป็นเกษตรกร หรือตรวจสอบว่า สมาชิกในครอบครัวของคุณเป็นเกษตกรหรือไม่ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ที่ หมายเหตุ กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล แสดงว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมง ปศุสัตว์ หรือ การยางแห่งประเทศไทย

Loading...

คำถาม อยากขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือลงทะเบียนเกษตรกร ต้องทำอย่างไร คำตอบ สำหรับท่านที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรรายใหม่ หรือเป็นเกษตรกรรายเดิม แต่ต้องการเพิ่มแปลงใหม่ ให้ติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ พร้อมทั้งนำเอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครองไปยื่นด้วย หากยังไม่ได้ปลูกพืช ยังไม่ต้องไปสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือโทรไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอก่อน คำถาม ถ้าเลี้ยงสัตว์ ทำประมง จะขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต้องทำอย่างไร คำตอบ กรมส่งเสริมการเกษตรดูแลด้านพืชเท่านั้น ซึ่งประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ ต้องติดต่อไปที่กรมปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องไปกรมประมงครับปลูกยาง ต้องติดต่อไปที่การยางแห่งประเทศไทย และปลูกอ้อย ต้องติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล

ขอบคุณ : bectero

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน