ใครโดนเรียกเตรียมตัวไว้ ออมสิน พร้อมปล่อยกู้เงินกู้ฉุกเฉินล็อตแรก 8 พ.ค. นี้

0 425

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ทีเอ็นเอ็น รายงานว่า นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ลูกค้าและประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียน กู้เงินฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 และลดความแออัดการใช้ธุรกรรมของธนาคารที่สาขา ธนาคารออมสิน จึงตกลงร่วมกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้เริ่มต้นนัดประชาชนเข้ามาทำสัญญาวันแรก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

เบื้องต้น ธนาคารออมสินจะนัดลูกค้าเข้ามาทำสัญญา แต่ละสาขาไม่เกิน 50 คน ต่อวัน หรือประมาณ 50,000 คน ต่อวัน รวม 1,000 สาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ จะใช้ระยะเวลาตรวจสอบเครดิตบูโรอีกหนึ่งวัน โดยคาดว่าเงินล็อตแรก จะเริ่มโอนเข้าบัญชีของผู้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ส่วนการนัดทำสัญญาทั้งหมด ธนาคารออมสินจะพยายามจัดการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน และคาดว่าการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินให้กลุ่มอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส น่าจะมีมากถึง 2.4 ล้านราย ซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพียงปีละ 1 ล้านราย เท่านั้น

Loading...

สำหรับประชาชนที่ยื่นกู้เงินฉุกเฉิน หากผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ไม่มีบัญชีของธนาคารออมสิน จะต้องเปิดบัญชีใหม่ เนื่องจากจะโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารออมสินเท่านั้น ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ระบบแจ้งว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ไม่สามารถขอกู้เงินฉุกเฉินดังกล่าวได้ กลุ่มที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ที่มีดอกเบี้ยคงค้างก็ไม่สามารถขอกู้เงินฉุกเฉินดังกล่าวได้เช่นกัน

ขอบคุณ : ธนาคารออมสิน

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน