ชาวบ้านทองหลาง พบโบราณวัตถุกลางไร่อ้อย อายุราว 2 พันปี

279

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นายสมชาย นาคทัพ

~

~

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และรับมอบโบราณวัตถุ ประกอบด้วย ขวานหิน จำนวน 20 ชิ้น อายุประมาณ 2,000 ปี เศษภาชนะดินเผา อายุประมาณ 1,200 ปี จำนวน 2 ชิ้น เศษเครื่องเคลือบดินเผา วัฒนธรรมเขมร อายุประมาณ 800 ปี จำนวน 2 ชิ้น และแท่นหินบด อายุประมาณ 2,000 ปี จำนวน 1 ชิ้น

~

~

สำหรับโบราณวัตถุดังกล่าวนั้นนายสังเวียน แข็งกสิกร พบที่บริเวณบ้าน และไร่มันสำปะหลัง เลขที่ 91/3

~

~

ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี โดยนำโบราณวัตถุส่งมอบให้สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งมอบต่อให้พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมป์ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต ต่อไป

~

~