สลากดิจิทัล 1 ก.ค.65 จำหน่ายหมดแล้ว

231

วันที่ 19 มิ.ย. 2565 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เผยว่า การจำหน่ายสลากผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ สลากดิจิทัล ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

~

~

ซึ่งเป็นการจำหน่ายครั้งที่สอง จำนวน 5,151,500 ฉบับ ขณะนี้ได้จำหน่ายหมดแล้ว มีผู้ซื้อ 987,786 ราย

~

~

ทั้งนี้ การจำหน่ายสลากหมดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้ ผลตอบรับเป็นไปด้วยดี เนื่องจากสามารถซื้อสลากตัวเลขที่ต้องการในราคา 80 บาทได้จริง และสลากที่ซื้อก็มีการบันทึกข้อมูล ไว้แสดงสิทธิในตัวสลาก

~

~

ทำให้ไม่ต้องกังวลหากสลากหาย หรือการเรียกร้องสิทธิในตัวสลาก และเมื่อถูกรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ประกอบกับขั้นตอนการรับรางวัลที่สะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยาก

สำหรับแนวโน้มในการเพิ่มปริมาณสลากจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มนั้น

~

~

คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จะพิจารณาในการประชุมวันที่ 23 มิ.ย. 2565 โดยจะนำผลตอบรับในด้านต่างๆ

ที่ผ่านมาสองรอบมาประกอบ เพื่อให้ปริมาณสลากที่จะเพิ่มขึ้น มีความเหมาะสม เป็นไปตามความต้องการของตลาด และรักษาสมดุลระหว่างผู้ค้าในระบบเก่าและระบบดิจิทัลต่อไป