ราคาน้ำมันล่าสุด วันนี้ 18 มิ.ย. 65

407

อัปเดตราคาน้ำมันวันที่ 18 มิ.ย. 65 ตามข้อมูลจากบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 45.15 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 44.88 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลล่าสุด จำหน่ายที่ราคา 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 47.86 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 08.20 น.ที่ผ่านมา

~

~

สรุปราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (เวลา 07.00 น.)

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 45.15 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.88 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 44.04 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 37.54 บาท

ดีเซล

~

~

ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 47.86 บาท

ทั้งนี้ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

~

~

ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.