16 อาชีพ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสูงสุดรับ 650 บาท/วัน

355

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65 ระบุว่า

~

~

ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 16 สาขา

~

~

โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ

~

~

ดังนี้ กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง 5 สาขา

1.ช่างติดตั้งยิปซั่ม 450-595 บาท/วัน

2.ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 645 บาท/วัน

3.ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 450- 650 บาท/วัน

4.ช่างสีอาคาร 465 -600 บาท/วัน

5.ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา 475-575 บาท/วัน

กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 4 สาขา

1.ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) 450-650 บาท/วัน

2.ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 430- 550 บาท/วัน

3.ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) 525 บาท/วัน

4.ช่างเครื่องถม 625 บาท/วัน

~

~

กลุ่มอาชีพภาคบริการ 7 สาขา

1.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) 460-575 บาท/วัน

2.ผู้ประกอบขนมอบ 400-505 บาท/วัน

3.พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 440-565 บาท/วัน

4.พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 440 บาท/วัน

5.ช่างแต่งผมสตรี 440-650 บาท/วัน

6.ช่างแต่งผมบุรุษ 430-630 บาท/วัน

7.การดูแลผู้สูงอายุ 500 บาท/วัน