พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน ปรับขึ้นอีกแล้ว

1,197

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ในเฟซบุ๊กเพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้มีการแจ้งราคาน้ำมัน จะมีการปรับขึ้นพรุ่งนี้ โดยจะมีการปรับขึ้นราคาในกลุ่มน้ำมันเบนซิน ดังนี้

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับขึ้นลิตรละ +50 สต.

แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับขึ้นลิตรละ +50 สต.

แก๊สโซฮอล์ E20 ปรับขึ้นลิตรละ +50 สต.

แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้นลิตรละ +50 สต.

มีผลวันที่ 8 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

~

~

มีผลวันที่ 8 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

~

~

ปรับขึ้นราคาน้ำมันพรุ่งนี้

~

~