ห้างดังโคราช ยื้อไม่ไหว ประกาศปิดกิจการ เลิกจ้างพนักงาน หลังเปิดมานานกว่า 60 ปี

179

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า ห้างสรรพสินค้า คลังพลาซ่า สาขาอัษฎางค์ (สาขาที่ 1) ห้างท้องถิ่นที่อยู่คู่กับโคราช จ.นครราชสีมา

~

~

มานานกว่า 60 ปี ได้มีหนังสือแจ้งปิดกิจการ หลังจากประสบสภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน เนื่องจากการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจการค้าโลก ประกอบกับวิกฤติการแพร่ของ CV-19

บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะประคับประคองสถานการณ์ แต่จากระยะเวลาที่ยาวนาน

~

~

บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนสะสมมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในภาวะวิกฤติ ขาดสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ

~

~

คณะผู้บริหารได้พิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า และเลิกจ้างพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

~

~