ด่วน นายบุญถาวร ประกาศยุติคดีแตงโม ช่วยคุณแม่

536

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เฟสบุ๊คส่วนตัวของ นายบุญถาวร ได้ประกาศยุติคดีแตงโม โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า

โพสต์ดังกล่าว

ชีวิตผมเกิดมาและเป็นแค่เด็กบ้านนอกและผมเป็นเพียงเด็กเลี้ยงควายและปัจจุบันก็ทำนาและเลี้ยงควายไปวันๆเท่านั้นเอง

~

~

นิทาน ผมเขียนจากเรื่องที่ผมจินตนาการขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดๆและเป็นนิทานที่ผมแต่งขึ้นของผมเองคนเดียวไม่มีใครเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

~

~

ผมไม่ใช่คณะทำงานฝ่ายกฏหมายในคดีที่ต้องการหิวแสงและกระหายเงินทองจากคดีแตงโมหรือได้รับประโยชน์ส่วนตนเองและหลายๆคนไม่สบายใจและบอกว่าไม่เหมาะสมที่เขียนและเล่านิทานที่เขียนต่อไปและประการสำคัญอย่างยิ่ง&ผมไม่ควรจะเล่านิทานต่อ ณ วันนี้

~

~

ผมจึงจะขอยุติการเล่านิทานและให้ความจริงของนิทานมันยุติที่เขียนไว้อีก5ตอนและให้มันไปกับผมชีวิตนะครับ@คนเล่านิทาน&ทนายบุญไขข่าวคลายปัญหา###

~

~

ผมไม่ต้องการแสงหรือหิวแสงอะไร ดังนั้นเพื่อความสง่างามผมขอถอนตัวจากคดีแม่แตงโม###ผมจะจะไม่ทำหน้าที่ที่ปรึกษาคดีแม่แตงโมอีกต่อไป###

ขอยุติบทบาทตัวเอง ณ วันและเวลานี้###ผมมันแค่เด็กเลี้ยงควายไม่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านกฏหมายแต่อย่างไร###

ผมขอให้พี่น้องประชาชนหยุดติดตามผม###และผมจะไม่คุยคดีแตงโมอีกนับแต่วันและเวลานี้###รักเคารพและศรัทรากระบวนการยุติธรรม###ขออนุญาตเอาเวลาไปเลี้ยงควายและทำนาเลี้ยงปลาดีกว่าครับ###

ผมยืนยันจะทำหน้าที่ทางการเมืองต่อไป

ปัจจุบันยังทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.พีระวิทย์ เรื่องลืดลภาค)และประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมายพรรคการเมืองและอื่นๆหากถูกปลดจากตำแหน่งต่างๆที่มีก็จะไปทำนาและเลี้ยวควาย(ไม่แคร์)

ด้วยความปรารถนาดี

นายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์หรือธนพัชญ์ ศิริธาราสินธ์ุ

4 มิถุนายน 2565